Uitleg medisch onderzoek

uitleg medisch onderzoek argonaut

De afspraak voor het medisch advies is gepland. Hoe verloopt het onderzoek?

Wat moet u meenemen?

U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dit is een paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument. Een bankpas is géén geldig legitimatiebewijs.


Ontvangst

Allereerst heet de dokter u welkom. De dokter vraagt of u Nederlands spreekt. Spreekt u niet goed Nederlands? Dan is het belangrijk dat u een tolk meebrengt naar de afspraak. Het is belangrijk dat uw tolk goed Nederlands spreekt. Bij de ontvangst controleert de dokter uw legitimatiebewijs.


Het onderzoek

De dokter geeft u uitleg over aanpassing of ontheffing van het inburgeringsexamen. De dokter legt u hierbij uit dat in het onderzoek wordt gekeken naar uw huidige gezondheid en de verwachting van voor de toekomst. Kan uw gezondheid niet meer verbeteren door behandeling en is dit voor altijd? Dan is het mogelijk dat u een aangepast inburgeringsexamen of helemaal geen examen kunt doen. Na de uitleg stelt de dokter algemene vragen aan u. Voorbeelden zijn:

  • Waar komt u vandaan?
  • Hoe lang bent u al in Nederland?
  • Heeft u onderwijs gevolgd en was dit in uw thuisland of in Nederland?

Daarna gaat de dokter in op uw klachten. De dokter stelt u vragen over uw klachten en de oorzaken van uw klachten. Ook bespreekt de dokter de medische informatie die u bij uw aanvraag heeft meegestuurd. Of medische informatie die u heeft meegebracht naar het onderzoek.


Lichamelijk onderzoek

In sommige gevallen doet de dokter een lichamelijk onderzoek. De dokter bepaalt dit tijdens het onderzoek.


Afsluiting

Aan het eind van het onderzoek vertelt de dokter wat het advies is. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Aanpassing van het inburgeringsexamen
  • Geen aanpassing van het inburgeringsexamen
  • Ontheffing van het inburgeringsexamen

De dokter legt dit altijd aan u uit. Soms is extra medische informatie nodig. De dokter bespreekt met u hoe deze informatie verzameld wordt.

U krijgt binnen 5 werkdagen het medisch advies in tweevoud per post thuis gestuurd.

Let op: Het medisch onderzoek voor een Medisch advies inburgeringsexamen kost geld. Dit moet u zelf betalen. Klik op onderstaande button voor meer informatie over de kosten.

Meer informatie over de kosten van het medisch onderzoek

Contact
  • 088 229 80 80
  • info@argonaut.nl
  • Soestdijkerweg 17, 3734 MG Den Dolder