Rechten en plichten voor cliënten

Als u sociaal medisch advies van ons ontvangt, heeft u als cliënt rechten. Deze hebben wij voor u uitgeschreven.

Inzage- en correctierecht

Als u gebruik wilt maken van inzage en correctierecht, kunt u dit bij uw arts aangeven. De rapportage sturen wij naar u toe. Daarna heeft u een week de tijd om de rapportage na te lopen. U kunt de arts laten weten wat er veranderd moet worden. Dit betekent niet dat u het advies van de arts kunt laten aanpassen. Het advies is namelijk opgesteld vanuit de expertise van de beoordelend arts.

Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders/voogd recht op inzage. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet het kind de ouders/voogd toestemming geven om het advies in te zien.

Blokkeringsrecht

Verder is op de meeste adviezen het blokkeringsrecht van toepassing. Er zijn een paar uitzonderingen.

Als u gebruik wilt maken van het blokkeringsrecht dient u dit bij de arts aan te geven. Dat betekent dat er dan geen advies aan de opdrachtgever gegeven gaat worden. De opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van het feit dat u het advies blokkeert. Het conceptadvies wordt wel in het dossier opgeslagen.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij:

  1. Medische beoordelingen bij lopende arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld bij arbeidsgeschiktheid);
  2. Medische beoordelingen bij verzekeringen (bijvoorbeeld een private schadeverzekering);
  3. Medische beoordelingen bij opleidingen die de keuring al volgt;
  4. Daarnaast is voor een aantal keuringen de toepassing van het blokkeringsrecht in een specifieke wet uitgesloten. Zo heeft de betrokkene geen blokkeringsrecht bij:
    • Medische beoordelingen die horen bij de Arbeidsomstandighedenwet;
    • Medische beoordelingen die horen bij de Wet SUWI (Participatiewet valt hier ook onder).

Extra informatie

Bij Argonaut Advies werken meerdere artsen die elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. Zij hebben daarmee ook toegang tot uw medisch dossier. Daarnaast worden kwaliteitschecks op de dossiers uitgevoerd door de stafarts. Als u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken we u dit kenbaar te maken bij de arts of aan ons bedrijfsbureau. Ook kan het zijn dat de beoordelend arts uw aanvraag en zijn bevindingen anoniem inbrengt in casuïstiekbesprekingen in het kader van intercollegiaal overleg.

Met betrekking tot het maken van beeld- en geluidsopnames willen we u erop wijzen dat we hierin de richtlijnen van de artsenfederatie KNMG volgen.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.