Thema

Inburgering

Ook op het gebied van inburgering is Argonaut actief. We vinden het belangrijk dat iedereen in Nederland mee kan doen in de maatschappij. Inburgeren hoort daar ook bij. Argonaut ondersteunt exclusief Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de IND bij medische onderzoeken binnen de uitvoering van de Wet inburgering.

Ontheffing van de naturalisatietoets

Hoeft u niet meer in te burgeren, maar wilt u wel de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u de naturalisatietoets maken van de IND. Kunt u de naturalisatietoets niet maken wegens uw medische situatie? Dan kunt u via Argonaut een aanvraag doen voor een medische ontheffing of een aangepast examen.

Wilt u weten over Nederlander worden door naturalisatie? Op de website van de IND leest u meer.

Moet u nog wel inburgeren dan kunt u geen aanvraag indienen via Argonaut. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente, op de website van DUO vindt u meer informatie (inburgeren.nl Minder of geen examens: Ziek of gehandicapt – DUO Inburgeren).

 

Jonge vrouw leest buiten

Wat doen wij verder binnen dit thema?

  • Onze artsen doen medisch onderzoek in het kader van het doen van het inburgeringsexamen;
  • We beoordelen of mensen om medische redenen het inburgeringsexamen niet kunnen doen of aanpassingen in het examen noodzakelijk zijn;
  • We beoordelen of medische adviezen uit het verleden nog steeds gelden. U kunt hierbij denken aan lopende trajecten in het kader van Naturalisatie aanvragen;
  • Indien iemand gedurende het inburgeringsproces om medische redenen vertraging oploopt, beoordelen onze artsen of de termijn van inburgeren verlengd dient te worden;
  • We leiden mensen op om deze (medische) beoordelingen uit te voeren door middel van een geaccrediteerde opleiding.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het thema Inburgering? Kijk op Mijn Inburgering van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Heeft u een vraag omtrent het medisch onderzoek voor ontheffing van het inburgeringsexamen? Laat het ons weten. Vul het formulier in of bel ons via het onderstaande telefoonnummer.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Argonaut gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het afhandelen van uw vraag.

Argonaut Advies
088 229 80 80

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.