Overname Oreon door Cohedron
Per 05-03-2021 is Oreon overgenomen door Cohedron, waar ook Argonaut Advies B.V deel van uitmaakt. In de praktijk heeft Oreon op gebied van sociaal medische advisering al vaker met Argonaut Advies B.V. samengewerkt. Door nu naast elkaar te gaan opereren binnen Cohedron willen wij deze samenwerking intensiveren zodat wij u als klant nog beter van dienst kunnen zijn. Deze overname brengt voor u verder geen merkbare veranderingen met zich mee. Wij blijven met u samenwerken zoals u dat van ons gewend bent.

Onze diensten

Argonaut Advies is een landelijk opererend specialist met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische advisering. Argonaut Advies beschikt over een uitgebreide kennis van wet- en regelgeving op het gebied van inkomen, arbeid, inburgering, welzijn en participatie. Argonaut Advies is uw ideale sparringpartner op het gebied van maatschappelijke participatie

Kies hieronder uw sector

Argonaut Advies: innovatieve partner

De gemeente en haar cliënten staan voor grote uitdagingen in het sociale domein. Hoe kunt u effectief en doelmatig cliënten ondersteunen die er zelf onvoldoende uit lijken te komen? Eigen kracht klinkt goed, maar wordt alleen gerealiseerd als de cliënt zelf echt in beweging komt of blijft. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, die gericht is op de cliënt en het benutten van zijn eigen mogelijkheden.

In andere domeinen zijn nieuwe concepten en succesvolle instrumenten ontwikkeld, die ook voor het sociale domein van grote meerwaarde kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de snel opkomende positieve gezondheid, uitkomstmetingen en werken vanuit een hogere transparantie van kwaliteit (effectiviteit, doelmatigheid, veiligheid, en cliëntgerichtheid).

Argonaut Advies integreert deze bestaande concepten en instrumenten in haar dienstverlening. Daarbij is en blijft de cliënt zelf de regisseur én eindverantwoordelijke voor zijn zelfredzaamheid en participatie. De professional van Argonaut Advies ondersteunt en coacht haar opdrachtgevers en haar cliënten op een respectvolle en zorgvuldige wijze.

Onze kwaliteiten

Wilt u weten wat Argonaut Advies voor uw organisatie kan betekenen?

Partners

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status