Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking en rijdt u auto? Of heeft u een handicap en kunt u niet zelf rijden? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Het aanvragen van een GPK loopt via uw gemeente. De gemeente vraagt in de meeste gevallen een medisch advies op bij een onafhankelijk medisch adviesbureau. Soms vraagt de gemeente om zelf voor een medisch advies te zorgen. U kunt hiervoor bij ons terecht. Vraag na bij uw gemeente hoe de procedure verloopt.

 

Vrouw verlaat gehandicaptenparkeerplaats

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw auto op aangegeven gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Deze parkeerplaatsen liggen dichtbij winkels en andere voorzieningen. U hoeft dan niet ver te lopen. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Een parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig, is altijd is persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Als kaarthouder kunt u van auto wisselen of een auto lenen.

Vrouw in rolstoel op straat

Welke gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Er zijn parkeerkaarten voor bestuurders, passagiers en instellingen.

  • Bestuurderskaart: u heeft een handicap, maar kunt wel zelfstandig een auto besturen.
  • Passagierskaart: u heeft een handicap en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om van deur tot deur vervoerd te worden.
  • Instellingen: vervoert u mensen met een handicap? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Wanneer kunt u een GPK aanvragen?

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

U komt in aanmerking voor een bestuurderskaart als u:

  • U bent in bezit van een rijbewijs
  • U kunt tenminste een half jaar een aantoonbare loopbeperking
  • Door u loopbeperking kunt u niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen (zoals krukken of een rollator)

Voor een passagierskaart zijn er twee aanvullende eisen waaraan moet worden voldaan:

  • U bent permanent rolstoelgebonden;
  • Voor vervoer van deur tot deur bent u altijd afhankelijk van hulp van een bestuurder

Een onafhankelijk adviserend arts beoordeelt tijdens een medisch onderzoek of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente neemt vervolgens een besluit op basis van het zwaarwegend medisch advies.

Een medisch onderzoek is niet nodig als de gemeente over gegevens beschikt waaruit blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Dit kan bijvoorbeeld een keuringsrapport zijn waarin staat dat de handicap chronisch of definitief is. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Wilt u een medische keuring aanvragen?

De aanvraag of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart verloopt in de meeste gevallen via uw gemeente. Voordat u een aanvraag doet, controleer hoe het proces binnen uw gemeente geregeld is.

Als uw gemeente vraagt om zelf zorg te dragen voor medisch advies, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor dient u de volgende stappen te doorlopen. Een keuring kost geld. Laat u voldoende informeren of u mogelijk in aanmerking komt voor een GPK. U kunt de volledige regeling GPK vinden op Mijn Overheid.

Let op: Bent u inwoner van gemeente Papendrecht, GR de Bevelanden of Urk? Dan kunt u een aanvraagformulier downloaden. Klik op de onderliggende link om naar het aanvraagformulier te gaan.

 

Stap 1: aanvraagformulier Vraag het aanvraagformulier voor uw gemeente per e-mail of telefonisch (via 088 229 8080) op en vul het aanvraagformulier in. Stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar:

Argonaut Advies
T.n.v. Bedrijfsbureau
Postbus 446
3760 AK Soest
Stap 2: kosten Het bedrag dat u nog moet betalen bent, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld in welke gemeente u woont. De kosten voor medisch advies binnen uw gemeente staan vermeld op het aanvraagformulier. Deze kosten moet u vooraf te betalen. Uw aanvraag behandelen we nadat u het volledige bedrag heeft betaald.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op:
Rekeningnummer: NL63 RABO 0314190651
Ten name van: Argonaut Advies
Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en/of BSN
Stap 3: medisch onderzoek Hebben wij uw betaling ontvangen? Dan nemen wij (telefonisch) contact op om een afspraak te maken voor het medisch onderzoek. Een onafhankelijk adviserend arts verricht het medisch onderzoek volgens het Protocol Gehandicaptenparkeervoorzieningen van de vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA). Aan het einde van het medisch onderzoek vertelt de arts of u in aanmerking komt voor de gevraagde gehandicaptenparkeerkaart.

De arts kan twee soorten adviezen geven:

  • De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.
  • De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een vraag over (het aanvragen van) medisch advies voor een gehandicaptenparkeerkaart? Neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons via via 088 229 8080.

 

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.