OV-Begeleiderskaart

Heeft u een beperking, waardoor u niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen? Dan kunt u een OV-Begeleiderskaart aanvragen. Met een OV-Begeleiderskaart reist 1 begeleider gratis met u mee. U kunt de kaart gebruiken in bijna alle treinen, metro’s, trams en bussen. Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) valt ook onder het openbaar vervoer.

 

Man laat OV-Begeleiderskaart zien

Wat is een OV-Begeleiderskaart?

Argonaut Advies voert sinds 2014 de (medische) beoordelingen uit voor de regeling OV-begeleiderskaart. Bij de beoordeling wordt gekeken of u zelfstandig kunt reizen.

Bij zelfstandig reizen gaat het om het kunnen reizen zonder hulp van een persoonlijk begeleider. Eventueel wel met assistentie die het openbaar vervoersbedrijf biedt en met bewegingshulpmiddelen. Kunt u met assistentie en/of bewegingshulpmiddelen reizen? Dit wordt gezien als zelfstandig reizen en komt u niet in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart.

Meisje en jongen wachten op de bus

Wanneer komt u in aanmerking voor een OV-Begeleiderskaart?

U kunt een OV-Begeleiderskaart krijgen wanneer u niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. Het openbaar vervoer zijn de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten. Wilt u alle voorwaarden weten? De criteria hiervoor zijn opgenomen in de Regeling OV-Begeleiderskaart van 11 juli 2014.

Wilt u weten of u een OV-Begeleiderskaart kunt krijgen? Speciaal voor u ontwikkelden wij een stroomschema. Bekijk ons stroomschema om te kijken of u de kaart kunt krijgen.

 

Hoe vraag ik een OV-Begeleiderskaart aan?

U kunt een OV-Begeleiderskaart aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden. Volg het stappenplan en vul het aanvraagformulier in. Via de onderstaande knop kunt u het formulier downloaden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met onze afdeling OV-Begeleiderskaart via 030 235 46 61 (optie 2). Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u deze via de post opsturen naar:

Argonaut Advies B.V.
t.a.v. OV-Begeleiderskaart
Postbus 446,
3760 AK Soest

Let op: Wij kunnen alleen aanvragen behandelen die via de post worden ontvangen.

Veelgestelde vragen

Welke gegevens moet ik invullen op het aanvraagformulier? Die van de begeleider of van degene die begeleid moet worden?

Gegevens op het formulier, de pasfoto, het kopie identiteitsbewijs, en de gevraagde bewijsstukken moeten zijn van/gaan over degene die begeleid moet worden.

De persoon die begeleid moet worden is de aanvrager, op zijn of haar naam komt de kaart te staan. Op deze manier kan de begeleider ook wisselen.

Mijn Toegang Begeleiderkaart voor de poortjes verloopt/is verlopen. Hoe krijg ik een nieuwe?

Sinds maart 2017 zijn de OV-Begeleiderskaart en de Toegang Begeleiderkaart voor de poortjes samengevoegd tot 1 kaart. Hierdoor heeft men de Toegang Begeleiderkaart niet meer nodig. De begeleider kan de poortjes openen met de  OV-Begeleiderskaart. Op deze vernieuwde OV-Begeleiderskaart staat op de achterkant: Met deze kaart kunt u OV chipkaartpoortjes openen. Heeft u deze nieuw versie nog niet? Wij kunnen een kopie bestellen van uw OV-Begeleiderskaart, zodat deze opnieuw gemaakt wordt met een chip. Het is belangrijk dat de kaart nog geldig is.

 

Mijn OV-Begeleiderskaart verloopt binnenkort. Hoe kan ik deze verlengen?

Wij sturen twee maanden voordat de kaart verloopt automatisch een verlengingsformulier via de post naar u toe. Ontving u de kaart de vorige keer voor de beperkte duur van 1 jaar? Bij de verlengingsaanvraag moet naast een pasfoto en kopie ID, ook recente medische gegevens over de huidige situatie meegestuurd worden. Deze gegevens zijn afkomstig van een arts. Belangrijk is diagnose, ernst, behandeling/behandelingsresultaten. Aan de hand hiervan beoordeelt de arts of de kaart verlengd wordt, en voor hoelang.

 

Mijn OV-Begeleiderskaart is kapot/ernstig beschadigd. Hoe kan ik een nieuwe krijgen?

In dit geval kunt u contact met ons opnemen (per telefoon, mail, brief). Zolang de kaart nog niet verlopen is, kunnen wij een kopie bestellen. De kaart wordt dan opnieuw gemaakt en verzonden.

Mijn OV-Begeleiderskaart is kwijt/ ben ik verloren. Hoe kan ik een nieuwe krijgen?

In dit geval kunt u contact met ons opnemen (per telefoon, mail of brief). Zolang de kaart nog niet verlopen is, kunnen wij een kopie bestellen. De kaart wordt dan opnieuw gemaakt en verzonden.

Ik ga verhuizen/ ik ben verhuisd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Dit kan per telefoon, mail of brief. Vermeld dan uw voorletters en achternaam, geboortedatum, oud adres, nieuw adres

De regiotaxi geeft aan dat de kaart nog niet geactiveerd is. Wat bedoelen ze hiermee?

Normaal moet men dan een kopie van de kaart maken en opsturen naar de regiotaxi. In sommige gevallen hoeft men alleen het kaartnummer door te geven aan de klantenservice van deze regiotaxi. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van deze regiotaxi.

Hoe kan ik een overlijden melden?

Dit kan via de telefoon, mail, of  per brief. Graag voorletters + achternaam en geboortedatum vermelden.

Als mijn aanvraag is afgewezen en ik dien geen bezwaar in. Hoe lang moet ik dan wachten voordat ik weer een aanvraag kan indienen?

Zes maanden na dagtekening afwijzing kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een vraag over (het aanvragen van) medisch advies voor de OV-Begeleiderskaart? Neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons via via 088 229 8080.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.