Privacy & medische gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om u en onze opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij zijn daarom geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat gebeurt er met uw gegevens? We ontvangen van u en van de opdrachtgever persoonlijke gegevens over u. Bij een aanvraag van een OV-Begeleiderskaart ontvangen wij uw persoonsgegevens altijd van uzelf. Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor registratie en dossiervorming. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Ook gebruiken we deze gegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan hierboven aangegeven.

Beveiligde omgeving

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Onze systemen en programma’s zijn zeer goed beveiligd. Dit doen wij om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Dit betekent niet alleen dat de werkomgeving beveiligd is, maar ook de dossieromgeving. De dossiers zijn alleen toegankelijk voor artsen en medewerkers die getekend hebben voor geheimhouding. Zo voorkomen we dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Privacyreglement

Wilt u meer weten over onze privacy? Lees dan onze privacyreglement door.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.