Klachtenprocedure

Argonaut staat voor kwaliteit. Uw mening telt. Laat ons weten wat u van onze dienstverlening vindt. Heeft u een klacht over het handelen van een medewerker van Argonaut Advies? Of bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om uw ervaring online aan ons door te geven. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Het is voor ons belangrijk dat uw klacht serieus wordt behandeld, dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen en dat wij uw klacht goed afhandelen. Om dit te bereiken neemt Argonaut duidelijke stappen. Hieronder kunt u het stappenplan bekijken. Wilt u het complete klachtenreglement lezen?

Klachten en bezwaar of beroep zijn juridisch gezien heel verschillend van aard. Het is daarom van belang om uw ongenoegen op de juiste wijze kenbaar te maken.

– Bent u ontevreden over de inhoud of uitkomst van een advies? Dan kunt u dit kenbaar maken middels een bezwaar of beroep bij besluitnemer (vaak onze opdrachtgever).

In het geval van bezwaar of beroep bij (medische) beoordelingen voor de regeling OV-Begeleiderskaart kunt u dit ons laten weten. Op de pagina ‘Bezwaar en beroep OV-begeleiderskaart’ leest u hier meer over.

– Bent u ontevreden over het handelen van een medewerker of onze organisatie? Dan kunt u dit kenbaar maken middels een klacht.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uw ongenoegen kunt u kenbaar maken bij de desbetreffende medewerker. Zo krijgt de medewerker ook de gelegenheid zijn eventuele fout te herstellen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Een klacht kan bij voorkeur digitaal worden ingediend middels onderstaand klachtenformulier.

* Indien u de klacht namens een cliënt indient, is een machtiging van de cliënt vereist. Deze kunt u mailen naar klachten@argonaut.nl

Een klacht kan ook worden ingediend via de e-mail op klachten@argonaut.nl of per post aan:

Argonaut Advies
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 446
3760 AK Soest

Als de klacht schriftelijk wordt ingediend vragen wij u, indien van toepassing, de navolgende informatie te vermelden:

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer*;
  2. De datum van verzenden van de klacht;
  3. Het referentienummer/casusnummer waar de klacht op ziet;
  4. Wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  5. Een omschrijving van de gebeurtenis.

* indien u de klacht namens een cliënt indient, is een machtiging van de cliënt vereist.

Het klachtenregelement van Argonaut

Zo gaan wij om met uw klacht

Om uw klacht zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Argonaut Advies over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor.

Mocht u het volledige klachtenreglement willen inzien, klik dan hier.

Stap 1 Binnen 5 werkdagen na het doorgeven van de klacht ontvangt u een bericht dat deze bij ons is binnengekomen.
Stap 2 De klachtencommissie informeert u of wij uw klacht in behandeling nemen.
Stap 3 Als de klacht in behandeling is genomen neemt de klachtencommissie indien nodig contact met u op om deze te bespreken. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen ontvangt u hiervan ook bericht.
Stap 4 Wij bespreken de klacht met de betreffende medewerker van Argonaut.
Stap 5 Zodra de klachtencommissie alle informatie verzameld heeft, beoordelen zij de klacht en handelen zij de klacht af. U wordt van het uitkomst op de hoogte gebracht. Binnen 30 werkdagen (6 weken) ontvangt u schriftelijk een beslissing van de klacht. Mocht onverhoopt de termijn van 30 werkdagen niet worden gehaald, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Klachtenformulier

Wilt u uw klacht via de telefoon bespreken? Dat kan ook. U kunt dit laten weten in uw klacht. Binnen 30 werkdagen (6 weken) ontvangt u in een brief een reactie op uw klacht.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het behandelen van uw klacht.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.