Klachtenprocedure

Argonaut staat voor kwaliteit. Uw mening telt. Laat ons weten wat u van onze dienstverlening vindt. Heeft u een klacht over het handelen van een medewerker van Argonaut Advies? Of bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om uw ervaring online aan ons door te geven. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Het is voor ons belangrijk dat uw klacht serieus wordt behandeld, dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen en dat wij uw klacht goed afhandelen. Om dit te bereiken neemt Argonaut duidelijke stappen. Hieronder kunt u het stappenplan bekijken. Wilt u het complete klachtenreglement lezen?

Klachten en bezwaar of beroep zijn juridisch gezien heel verschillend van aard. Het is daarom van belang om uw ongenoegen op de juiste wijze kenbaar te maken.

– Bent u ontevreden over de inhoud of uitkomst van een advies? Dan kunt u dit kenbaar maken middels een bezwaar of beroep bij besluitnemer (vaak onze opdrachtgever).

Klik hier voor de klachtenprocedure van het Zilveren Kruis.

– Bent u ontevreden over het handelen van een medewerker of onze organisatie? Dan kunt u dit kenbaar maken middels een klacht.

In het geval van bezwaar of beroep bij (medische) beoordelingen voor de regeling OV-Begeleiderskaart kunt u dit ons laten weten. Op de pagina ‘Bezwaar en beroep OV-begeleiderskaart’ leest u hier meer over.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uw ongenoegen kunt u kenbaar maken bij de desbetreffende medewerker. Zo krijgt de medewerker ook de gelegenheid zijn eventuele fout te herstellen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Een klacht kan bij voorkeur digitaal worden ingediend middels onderstaand klachtenformulier.

Een klacht kan ook worden ingediend via de e-mail op klachten@argonaut.nl of per post aan:

Argonaut Advies
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 446
3760 AK Soest

Als de klacht schriftelijk wordt ingediend vragen wij u, indien van toepassing, de navolgende informatie te vermelden:

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer*;
  2. De datum van verzenden van de klacht;
  3. Het referentienummer/casusnummer waar de klacht op ziet;
  4. Wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  5. Een omschrijving van de gebeurtenis.

* indien u de klacht namens een cliënt indient, is een machtiging van de cliënt vereist.

Het klachtenregelement van Argonaut

Zo gaan wij om met uw klacht

Om uw klacht zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Argonaut Advies over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor.

Mocht u het volledige klachtenreglement willen inzien, klik dan hier.

Stap 1 Binnen 5 werkdagen na het doorgeven van de klacht ontvangt u een bericht dat deze bij ons is binnengekomen.
Stap 2 De klachtencommissie informeert u of wij uw klacht in behandeling nemen.
Stap 3 Als de klacht in behandeling is genomen neemt de klachtencommissie indien nodig contact met u op om deze te bespreken. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen ontvangt u hiervan ook bericht.
Stap 4 Wij bespreken de klacht met de betreffende medewerker van Argonaut.
Stap 5 Zodra de klachtencommissie alle informatie verzameld heeft, beoordelen zij de klacht en handelen zij de klacht af. U wordt van het uitkomst op de hoogte gebracht.

Klachtenformulier

Wilt u uw klacht via de telefoon bespreken? Dat kan ook. U kunt dit laten weten in uw klacht. Binnen 30 werkdagen (6 weken) ontvangt u in een brief een reactie op uw klacht.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het behandelen van uw klacht.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan