Gemeenten

Argonaut Advies is een onafhankelijke sociaal-medische adviesorganisatie. Wij voeren op aanvraag sociaal medische onderzoeken uit binnen alle sociale wetgevingen. Ons onderzoek richt zich op mensen met een mogelijke of vastgestelde functiebeperking en adviseren over de wel aanwezige mogelijkheden en eventuele oplossingsrichtingen. Hierbij letten wij op de gevolgen die de beperking(en) met zich meebrengt in het dagelijks leven en bij de inzetbaarheid in bijvoorbeeld werk. We adviseren over de mogelijkheden voor optimale zelfredzaamheid en/of participatie. De diverse wetgevingen hanteren wij hierbij als kader.

Wij doen onderzoeken op (para)medisch, psychisch, psychosociaal en arbeidskundig niveau. Hiervoor hebben wij artsen, psychologen, arbeidsdeskundigen, verpleegkundigen, orthopedagogen ergonomische en bouwkundige adviseurs in dienst.

Onze diensten voor gemeenten

  • Sociaal medische advisering WMO-voorziening of begeleiding
  • Sociaal medische advisering (SMA) studietoeslag
  • Sociaal medisch advisering belastbaarheid (Participatiewet)
  • Sociaal medisch advisering woningurgentie
  • Sociaal medisch advisering vrijstelling leerplicht of passend onderwijs
  • Sociaal medisch advisering bijzondere bijstand
  • Sociaal medisch advisering Kinderopvang toeslag
  • Sociaal medische advisering Leerlingenvervoer
  • Sociaal medische advisering Jeugdwet voorziening en begeleiding
  • Sociaal medische advisering Regeling Gehandicapte parkeerkaart
Groep met verschillende mensen

De professionals

Bij Argonaut Advies werken specialisten in hun vakgebied, hoog opgeleid en zeer ervaren. Met onze inhoudelijke kennis en expertise geven we een sluitend antwoord op uw vraag, waarbij wij gebruik maken van de inzet van de juiste professional voor een specifieke vraag. Wij leveren geen standaard dienstverlening, maar een maatwerkoplossing waar u werkelijk iets aan heeft.

Grote uitdagingen

De gemeenten staan voor grote uitdagingen bij de uitvoering van de diverse wetgevingen binnen het sociale domein. Hoe kunt u effectief en doelmatig cliënten ondersteunen die zelf (tijdelijk) onvoldoende zelfredzaam zijn? Eigen kracht klinkt goed, maar wordt alleen gerealiseerd als de cliënt zelf echt in beweging komt of blijft. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, die gericht is op de cliënt en het benutten van zijn eigen mogelijkheden.

In andere domeinen zijn nieuwe concepten en succesvolle instrumenten ontwikkeld, die ook voor het sociale domein van grote meerwaarde kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de snel opkomende positieve gezondheid, uitkomstmetingen en werken vanuit een hogere transparantie van kwaliteit (effectiviteit, doelmatigheid, veiligheid, en cliëntgerichtheid).

Wij integreren deze bestaande concepten en instrumenten in onze dienstverlening. Daarbij is en blijft de cliënt zelf eindverantwoordelijke voor zijn zelfredzaamheid en participatie. Onze professionals ondersteunen en coachen de opdrachtgevers en cliënten op een respectvolle en zorgvuldige wijze.

Het resultaat

Om tot dit resultaat te komen gaan we met een gemotiveerd team van enthousiaste, ervaren en goed opgeleide vakmensen aan de slag. Onze dienstverlening en de daarbinnen geldende processen (ISO9001:2015) voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Door de inzet van sociaal medische onderzoeken en bijbehorende adviezen die voldoen aan afgesproken kwaliteitseisen, beschikt u over een gewaarborgde kwaliteit. U kunt rekenen op hoge kwaliteitseisen die we stellen aan de eigen professionaliteit.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Vul het formulier in of neem telefonisch contact met ons op via het onderstaand telefoonnummer.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Argonaut gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het afhandelen van uw vraag.

Argonaut Advies
088 229 80 80

 

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan