Deel uw ervaring

Argonaut staat voor kwaliteit. Uw mening telt. Laat ons weten wat u van onze dienstverlening vindt. Bent u tevreden over onze dienstverlening? Een mooier compliment kunnen we niet krijgen! Bent u minder tevreden over onze dienstverlening? Geef dit aan ons door. Dat is goed voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om uw ervaring online aan ons door te geven. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Klachtenprocedure

Onze klachtenafhandeling gaat over klachten die gaan over bejegening of proces. Voor inhoudelijke klachten die gaan over inhoud  kunt u zich wenden tot de bezwaarprocedure van de organisatie waar u uw aanvraag heeft gedaan (bijvoorbeeld uw gemeente of zorgverzekeraar). Wij zien klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Het is voor ons belangrijk dat uw klacht serieus wordt behandeld, dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen en dat wij uw klacht goed afhandelen. Om dit te bereiken neemt Argonaut duidelijke stappen. Hieronder kunt u het stappenplan bekijken. Wilt u het complete klachtenreglement lezen?

In het geval van bezwaar of beroep bij (medische) beoordelingen voor de regeling OV-Begeleiderskaart kunt u dit ons laten weten. Op de pagina ‘Bezwaar en beroep OV-begeleiderskaart’ leest u hier meer over.

Zo gaan wij om met uw klacht

Uw klacht sturen wij binnen de organisatie door naar de klachtenfunctionaris. Hij beoordeelt of  de klacht in behandeling genomen aan de hand van het klachtenprotocol. Als de klachtenfunctionaris besluit om de klacht niet te behandelen, laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Uw klacht wordt binnen 30 werkdagen (6 weken) afgehandeld. Indien er meer tijd nodig is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Onderstaand een overzicht van de stappen binnen ons klachtenproces.

Stap 1 Binnen 5 werkdagen na het doorgeven van de klacht ontvangt u een bericht dat deze bij ons is binnengekomen.
Stap 2 De klachtencommissie informeert u of wij uw klacht in behandeling nemen.
Stap 3 Als de klacht in behandeling is genomen neemt de klachtencommissie indien nodig contact met u op om deze te bespreken. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen ontvangt u hiervan ook bericht.
Stap 4 Wij bespreken de klacht met de betreffende medewerker van Argonaut.
Stap 5 Zodra de klachtencommissie alle informatie verzameld heeft, beoordelen zij de klacht en handelen zij de klacht af. U wordt van het uitkomst op de hoogte gebracht.

Contactformulier

Wilt u uw klacht via de telefoon bespreken? Dat kan ook. U kunt dit laten weten in uw klacht. Binnen 30 werkdagen (6 weken) ontvangt u in een brief een reactie op uw klacht.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het behandelen van uw klacht.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan