Cliënten

In Nederland kennen we een breed sociaal vangnet. Als u (tijdelijk) zorg of hulp nodig heeft, kunt u een beroep doen op verschillende sociale wetgevingen. U kunt hierbij denken aan de Wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (PW), de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wilt u meer weten over de sociale wet en regelgeving in Nederland? Op Mijn Overheid kunt u alle informatie vinden. Wilt u een beroep op een voorziening, zorg of ondersteuning? Uw gemeente, zorgverzekeraar of andere overheidsinstantie kan Argonaut inschakelen voor een onafhankelijk medisch onderzoek. Uw persoonlijke situatie is tijdens dit onderzoek het belangrijkste. We luisteren met aandacht naar uw medische beperkingen en uw verwachting over een oplossing. Uw beperkingen toetsen wij aan de betreffende wet- en regelgeving.

Argonaut vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We begrijpen dat iedere situatie anders is. Elke oplossing is dat dus ook. Wij denken daarom in mogelijkheden. Samen met u kijken we naar wat er wél kan. Onze adviseurs hebben kennis van medisch, psychologisch en arbeidsdeskundige zaken.

Samen met u zorgen we voor de juiste oplossing.

Argonaut geeft u graag advies over aanvragen als:

  • arbeidsongeschiktheid (Participatiewet)
  • gehandicaptenparkeerkaart
  • leerlingenvervoer
  • leerplichtontheffing (Leerplichtwet)
  • woningurgenties
  • maatschappelijke ondersteuning, zoals het aanpassen van uw woning (Wmo)
  • Wet inburgering 2021
Man onderzoekt oudere vrouw

Sociaal medisch onderzoek bij Argonaut

Moet u binnenkort een (medisch) onderzoek ondergaan? En wilt u weten wat u kunt verwachten? Wanneer u uitgenodigd wordt voor een onderzoek begrijpen wij dat dit spannend is. Wij leggen u graag uit wat u kan verwachten en wat er van u verwacht wordt.

Deel uw ervaring met ons

Heeft u een vraag of opmerking over hoe wij u hebben geholpen? Waar bent u tevreden over en wat kunnen we veranderen om uw tevredenheid te vergroten? We willen graag dat u ons dat vertelt, zodat wij u in de toekomst nog beter kunnen helpen.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan