Bejaarde man en vrouw praten aan tafel
Voor wie wij werken

Zorg

Ons Zorg team is gespecialiseerd in sociaal medisch advies op het gebied van de sociale wetgevingen, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige zorg. Met hun brede kennis toetsen onze verpleegkundigen en artsen de benodigde zorg, de kwaliteit van de zorg aan de geldende wet- en regelgeving. Wij doen dit op een individuele aanvraag of op projectbasis.

Zorgverzekeringswet

Argonaut ondersteunt zorgverzekeraars bij het beoordelen van aanvragen Verpleging en/of Verzorging in de eigen omgeving. Doel is een advies aan opdrachtgever over de gevraagde zorg in relatie tot de Zorgverzekeringswet. Het onderzoek doen wij door middel van een Huisbezoek bij de verzekerde thuis.

Dit advies wordt opgesteld door een onafhankelijke BIG geregistreerd HBO verpleegkundige. Met behulp  van dit advies kan de opdrachtgever een onderbouwd besluit nemen over de aanvraag voor Verpleging en/of Verzorging in eigen omgeving.

Wet langdurige zorg

Ook ondersteunen wij opdrachtgevers bij het voeren van bewust keuzegesprekken (BKG). Tijdens het bewust keuzegesprek kijkt de verpleegkundige samen met de budgethouder of de benodigde zorg in de vorm van een pgb passend is, en hoe hier invulling aan gegeven wordt. De verpleegkundige  geeft advies aan de opdrachtgever of een budgethouder of diens vertegenwoordiger een pgb voldoende kan beheren.

Bewust Keuze Gesprek

Zorgkantoren zijn binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) verantwoordelijk voor de controle van pgb-houders middels het uitvoeren van huisbezoeken, conform wet- en regelgeving van het ministerie van VWS de NzA, de Nederlandse Bank en de beleidsregels van opdrachtgever.

Argonaut ondersteunt diverse Zorgkantoren met deze publieke taak. Het uitgangspunt is dat de verpleegkundige van Argonaut op objectieve wijze kijkt naar welke zorg de budgethouder krijgt, wat de kwaliteit van de zorg is en of dit de beste zorg is voor de budgethouder. Het huisbezoek dient tevens als een servicegesprek waarbij de verpleegkundige waar nodig of gewenst de budgethouder kan adviseren.

Consultancy of maatwerk

Bent u op zoek naar een (HBO) verpleegkundige om u te adviseren over de doelmatigheid, rechtmatigheid en geschiktheid van gevraagde of geleverde zorg?  Neem contact op met Argonaut Advies. Wij gaan graag met u in gesprek over maatwerk dienstverlening.

Ook wanneer u tijdelijke ondersteuning nodig heeft van uw team, kan Argonaut u ondersteunen. Onze verpleegkundigen zijn breed opgeleid en kunnen direct bij u aan de slag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen over onze diensten voor de zorg? Vul het formulier in of neem telefonisch contact met ons op via het onderstaand telefoonnummer.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Argonaut gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het afhandelen van uw vraag.

Argonaut Advies
088 229 80 80

 

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.