Categorieën
Gemeenten

Sociaal medische advisering studietoeslag

Specifieke doelstelling:

Individuele studietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Het is een inkomensaanvulling die bedoeld is voor mensen met een beperking die willen studeren en niet in staat zijn om de studie te combineren met een baan. Tijdens het onderzoek worden de mogelijkheden tot arbeid beoordeeld.

In te zetten professional
 • Arts
 • Psycholoog
MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Categorieën
Gemeenten

Sociaal medische advisering vrijstelling leerplicht of passend onderwijs

Medisch advies ten behoeve van een verzoek tot vrijstelling op grond van de Leerplichtwet

Specifieke doelstelling:

 • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of de jongere op lichamelijke of psychische gronden wel of niet geschikt is om tot een school dan wel een instelling te worden toegelaten.

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts
Medisch advies Passend Onderwijs (op grond van de Wet passend onderwijs)

Specifieke doelstelling:

 • vanuit medisch perspectief een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of en in welke mate, een kind in staat is om onderwijs te volgen (op grond van de Wet passend onderwijs).
 • goede afstemming met andere bij de beoordeling en ondersteuning van het kind betrokken professionals, conform wet- en regelgeving, professionele standaarden (zoals die van het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid en van Nederlandse Jeugd Instituut).

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Sociaal medische advisering bijzondere bijstand

Specifieke doelstelling:

Door middel van sociaal-medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of een door de cliënt specifiek gevraagde (vergoeding voor) voorziening vanuit medisch oogpunt noodzakelijk is.

In te zetten professional:

 • Verzekeringsarts / arts maatschappij en gezondheid. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Sociaal medische advisering kinderopvangtoeslag

Ouders die niet in staat zijn hun kinderen een veilige en op de ontwikkeling gerichte omgeving te bieden, kunnen een beroep doen op kinderopvang op grond van sociaal medische problematiek.

 

Specifieke doelstelling

Het doel van de medische beoordeling is vaststellen of er bij (één van) de ouders zodanige sociaal medische problematiek speelt dat door de gemeente kinderopvang verleend moet worden. Voor dit onderzoek zet Argonaut Advies artsen in.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Sociaal medische advisering belastbaarheid

De waarde van een medische advies is sterk afhankelijk van de bijdrage die het advies kan leveren aan het stimuleren van een gunstige ontwikkeling in Participatie, Zelfredzaamheid en Functioneren in belangrijke Levensgebieden (PZFL). PZFL naar vermogen is een zeer belangrijke uitkomst voor iedere burger; zonder PFZL naar vermogen kan zelden sprake zijn van goede en duurzame kwaliteit van leven, lichamelijke en psychische gezondheid, zingeving, gevoel van eigenwaarde, en gevoel van betekenis voor mensen om je heen.

In het kader van de Participatiewet kan Argonaut Advies u ondersteunen met onder andere de onderstaande diensten:

Medisch advies

Specifieke doelstelling:

 • het vanuit integraal medisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft i.r.t. optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
 • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal-medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts

Psychologisch Advies

Specifieke doelstelling:

 • het vanuit integraal psychologisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft i.r.t. optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
 • vanuit psychologisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

In te zetten professional:

 • NIP psycholoog

Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige kan ingezet worden voor:

 • arbeidsdeskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en bemiddelbaarheid;
 • opstellen re-integratievisie;
 • onderzoek naar UWV aanspraken;
 • loonwaardebepaling.

Argonaut Advies werkt alleen met bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) geregistreerde arbeidsdeskundigen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen