Sociaal medische advisering Wmo voorziening

Onze dienstverlening WMO argonaut

De Wmo 2015 gaat uit van maatwerk, gericht op de specifieke situatie van een burger. Argonaut Advies sluit haar dienstverlening hierop aan, in lijn met de doelen en aanpak van uw gemeente. Onze adviseur gaat, in aanvulling op de beantwoording van de specifieke vraagstelling, nadrukkelijk in op de aanwezige functionele mogelijkheden van de burger én concrete veranderingen in het gedrag waarmee de burger een optimaal eigen aandeel kan nemen in het beoogde herstel en behoud van zelfredzaamheid en participatie.

 

Specifieke doelstelling:

Het (medisch) advies ondersteunt de consulent om de veranderingen in het gedrag van de burger te bewerkstelligen, waardoor de burger zelf een belangrijk aandeel kan nemen om de beoogde doelen in herstel en behoud van zelfredzaamheid en/of participatie effectief, doelmatig en duurzaam te realiseren.

In te zetten professionals:

  • arts;
  • indicatieadviseur;
  • ergonomisch adviseur;
  • bouwkundige;
  • psycholoog.
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status