Medische verklaring wilsbekwaamheid notariële akten

medische verklaring wilsbekwaamheid natariele akten argonaut

Wilsbekwaamheid duidt het vermogen aan om ten aanzien van een bepaalde beslissing zelf deze beslissing verantwoord te kunnen nemen. Notarissen hebben bij het opstellen en laten ondertekenen van een notariële akte de plicht om te onderzoeken of de betrokkene voldoende in staat is zijn/haar wil te bepalen. De notaris volgt daarbij het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Bij twijfel over de wilsbekwaamheid kan de notaris een advies vragen aan een onafhankelijk arts. Argonaut Advies heeft ervaren en deskundige artsen die hiervoor zijn opgeleid en in het register wilsbekwaamheid van de Vereniging van indicerende en adviserende artsen (VIA) zijn opgenomen.

Hoe kunt u de aanvraag doen?

De aanvraag voor een medisch onderzoek wilsbekwaamheid verloopt via de notaris. Alleen notarissen kunnen de aanvraag rechtstreeks bij Argonaut Advies doen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en naar Argonaut Advies te sturen. Bij spoedprocedures en bij aanvragen van rechters en advocaten vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met Argonaut Advies via 088 229 80 80. 

Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen. Wij vragen de notaris deel 1 van het formulier volledig in te vullen en naar Argonaut Advies te sturen. Deel 2 van het aanvraagformulier is het medisch vragenformulier en bevat vragen over de medische situatie van degene die onderzocht moet worden. Omdat de medische informatie vertrouwelijk is vragen wij de notaris deel 2 te laten invullen door betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger om dit aan de arts te geven tijdens het huisbezoek. Het is ook mogelijk om deel 2 in een gesloten enveloppe met daarop ‘vertrouwelijk, medische informatie’ met het deel 1 van het aanvraagformulier mee te sturen naar Argonaut.

Download deel 1
Download deel 2

Het aanvraagformulier kunt u per post sturen naar:
Argonaut Advies
T.a.v. afdeling Wilsbekwaamheid
Postbus 446
3760 AK Soest

 


Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

Zodra het volledig ingevulde aanvraagformulier bij Argonaut Advies is ontvangen zal er via de door de notaris opgegeven contactpersoon een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek door de arts. Er wordt ook een afspraak voor een telefonisch overleg met de notaris gemaakt. Dit is nodig omdat de arts de wilsbekwaamheid ter zake moet beoordelen en dus meer moet weten over de vraagstelling en de op te stellen notariële akte. Na het medisch onderzoek stelt de arts de medische verklaring op. De medische verklaring wordt na toestemming van betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger naar de notaris gestuurd.

Het medisch onderzoek

De arts zal aan degene die onderzocht moet worden, vragen stellen om een goed beeld te kunnen krijgen van de gezondheidstoestand en met name het geestelijk functioneren. Het is mogelijk dat de arts daarvoor ook een screeningstest zal doen. In sommige gevallen zal de arts een lichamelijk onderzoek doen. Het is belangrijk dat er bij het huisbezoek een vertrouwd iemand aanwezig is omdat de arts ook aan deze persoon vragen zal willen stellen. Deze persoon mag bij een deel van het onderzoek zijn. De arts moet ook met betrokkene alleen spreken. Aan het eind van het onderzoek zal de arts uitleggen wat de uitkomst van het onderzoek is. Soms is er extra informatie nodig en is de uitkomst niet direct bekend. De arts zal dit ook uitleggen. Het huisbezoek met medisch onderzoek zal doorgaans 60-75 minuten duren.

Wat gebeurt er met de informatie die is verstrekt?

De informatie die is verkregen valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt vertrouwelijk behandeld.  De informatie wordt in het digitale medisch dossier van Argonaut Advies opgeslagen. Alleen de verklaring wordt naar de notaris gestuurd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de kosten van bovenstaande dienstverlening of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status