Medische verklaring mentorschap/beschermingsbewind/curatele

Medische verklaring mentorschap beschermingsbewind curatele argonaut

Mentorschap, beschermingsbewind en curatele zijn wettelijke maatregelen voor mensen die niet goed meer in staat zijn zelf financiële en/of persoonlijke zaken te regelen. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming. Betrokkene zelf, zijn/haar partner, familie tot de vierde graad of zorginstellingen kunnen een aanvraag doen. De aanvraag moet u doen bij de kantonrechter. Bij de aanvraag moet doorgaans een verklaring van een deskundige worden gevoegd waaruit blijkt dat de maatregel noodzakelijk is. Daarbij kan de rechtbank ook specifiek om een medische verklaring vragen. Deze medische verklaring mag niet door een behandelend arts worden afgegeven. De artsen van Argonaut Advies kunnen als onafhankelijke arts wél de medische verklaring opstellen.

Hoe kunt u de aanvraag voor de medische verklaring doen?

Wilt u gebruik maken van de diensten van Argonaut Advies om een medische verklaring te laten opstellen dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen. Wij vragen u deel 1 van het formulier volledig in te vullen en naar Argonaut Advies te sturen.  Deel 2 van het aanvraagformulier is een medisch vragenformulier en bevat vragen over de medische situatie van diegene die onderzocht moet worden. Omdat de medische informatie vertrouwelijk is vragen wij u deel 2 aan de arts te geven tijdens het huisbezoek of in een gesloten enveloppe met het aanvraagformulier deel 1 mee te sturen.

Download Deel 1Download Deel 2

Het aanvraagformulier kunt u per post sturen naar:
Argonaut Advies
T.a.v. afdeling Wilsbekwaamheid
Postbus 446
3760 AK Soest

Of per e-mail naar: aanmeldingen@argonaut.nl

 

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

Zodra het volledig ingevulde aanvraagformulier bij Argonaut Advies is ontvangen en de kosten zijn betaald zal via de door u opgegeven contactpersoon een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek door de arts. Na het medisch onderzoek stelt de arts de medische verklaring op. De medische verklaring wordt naar degene gestuurd die namens u de aanvraag heeft gedaan. De medische verklaring kan als bijlage bij het formulier “Verzoek tot onderbewindstelling/ mentorschap/ curatele” gevoegd worden dat naar de rechtbank wordt gestuurd. Dit formulier en meer informatie over de procedure bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het medisch onderzoek

De arts zal aan degene die onderzocht moet worden, vragen stellen om een goed beeld te kunnen krijgen van de gezondheidstoestand en met name het geestelijk functioneren. Het is mogelijk dat de arts daarvoor ook een screeningstest zal doen. In sommige gevallen zal de arts een lichamelijk onderzoek doen. Het is belangrijk dat er bij het huisbezoek een vertrouwd iemand aanwezig is omdat de arts ook aan deze persoon vragen zal willen stellen. Deze persoon mag bij een deel van het onderzoek zijn. De arts wil ook vaak met betrokkene alleen spreken. Aan het eind van het onderzoek zal de arts uitleggen wat de uitkomst van het onderzoek is. Soms is er extra informatie nodig en is de uitkomst niet direct bekend. De arts zal dit ook uitleggen. Het huisbezoek met medisch onderzoek zal doorgaans 45-60 minuten duren.

Wat gebeurt er met de informatie die is verstrekt?

De informatie die is verkregen valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt vertrouwelijk behandeld.  De informatie wordt in het digitale medisch dossier van Argonaut Advies opgeslagen. Alleen de verklaring wordt naar de aanvrager gestuurd.

Wil u meer informatie over de medische verklaring?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status