Regeling OV-Begeleiderskaart

Regeling OV begeleiderskaart Argonaut

De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten.

Wanneer komt u in aanmerking voor een OV-Begeleiderskaart?

De aanvraag van een OV-Begeleiderskaart wordt toegewezen wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. Het begrip zelfstandig reizen slaat niet zozeer op het reizen zonder enige hulp. Het gaat om het kunnen reizen zonder hulp van een persoonlijk begeleider, maar eventueel wel met hulp die het openbaar vervoersbedrijf biedt en met bewegingshulpmiddelen. De criteria zijn opgenomen in de Regeling OV-Begeleiderskaart van 11 juli 2014. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen. Het dragen van bagage is geen indicatie voor een OV-Begeleiderskaart.

Openbare vervoersbedrijven bieden ook zelf assistentie aan. Als u met deze assistentie kunt reizen, wordt u geacht zelfstandig te kunnen reizen en komt u niet in aanmerking voor een OV-Begeleiderskaart.

OV-Begeleiderskaart aanvragen

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een OV-Begeleiderskaart aan willen vragen, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden of neem contact op met onze afdeling OV-Begeleiderskaart via 030 235 46 61 (optie 1) of ovbegeleiderskaart@argonaut.nl.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw vraag. Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u deze per post opsturen naar: Argonaut Advies B.V., Postbus 305, 3720 AH Bilthoven t.n.v. OV-begeleiderskaart.

Download aanvraagformulier OV-begeleiderskaart

HANDIG STROOMSCHEMA

Om het voor u makkelijker te maken om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een OV-Begeleiderskaart, heeft Argonaut Advies een stroomschema ontwikkeld. Door stap voor stap de vragen te beantwoorden, kunt u voor uzelf bepalen of het wel of geen nut heeft om een OV-Begeleiderskaart aan te vragen.

Bekijk hier het stroomschema

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Gegevens op het formulier, de pasfoto, het kopie identiteitsbewijs, en de gevraagde bewijsstukken moeten zijn van/gaan over degene die begeleid moet worden. 

Degene die begeleid moet worden is de aanvrager, op diens naam komt de kaart te staan. Op deze manier kan de begeleider ook wisselen. 

Sinds  maart 2017 zijn de OV Begeleiderskaart en de Toegang Begeleiderkaart voor de poortjes samengevoegd tot 1 kaart. Hierdoor heeft men de Toegang Begeleiderkaart niet meer nodig, en kan de begeleider de poortjes openen met de  OV Begeleiderskaart. Op deze vernieuwde OV Begeleiderskaart staat op de achterzijde: Met deze kaart kunt u OV chipkaartpoortjes openen. Heeft u deze nieuw versie nog niet, dan kunnen wij een duplicaat bestellen van uw Ov Begeleiderskaart (mits nog geldig) zodat deze opnieuw gemaakt wordt met een chip erin verwerkt. 

Wij sturen 2 maanden voordat de kaart verloopt automatisch een verlengingsformulier per post naar u toe. Heeft u de kaart de vorige keer voor de beperkte duur van 1 jaar ontvangen, dan moet bij de verlengingsaanvraag  naast een pasfoto en kopie ID, ook recente medische gegevens over de huidige situatie meegestuurd worden afkomstig van een arts. Belangrijk is diagnose, ernst, behandeling/behandelingsresultaten. Aan de hand hiervan gaat onze arts beoordelen of de kaart verlengd kan worden, en voor hoelang. 

In dit geval kunt u contact met ons opnemen (per telefoon, mail, brief). Zolang de kaart nog niet verlopen is, kunnen wij een duplicaat bestellen. De kaart wordt dan opnieuw gemaakt en verzonden. 

In dit geval kunt u contact met ons opnemen (per telefoon, mail of brief). Zolang de kaart nog niet verlopen is, kunnen wij een duplicaat bestellen. De kaart wordt dan opnieuw gemaakt en verzonden.

Dit kan per telefoon, mail of brief. Vermeld dan uw voorletters en achternaam, geboortedatum, oud adres, nieuw adres 

Doorgaans moet men dan een kopie van de OV Begeleiderskaart maken en opsturen naar de desbetreffende regiotaxi. In sommige gevallen hoeft men alleen het kaartnummer door te geven aan de klantenservice van de desbetreffende regiotaxi. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van desbetreffende regiotaxi. 

Dit kan via de telefoon, mail, of  per brief. Gaarne voorletters + achternaam en geboortedatum vermelden.  

Contact