Onze visie Participatiewet

onze visie participatiewet argonaut

Er treden grote veranderingen op in de aanpak van mensen die aanspraak willen doen of al maken op de bijstand. Een nieuwe benadering van (medische) dienstverlening kan daarbij een belangrijke toegevoegde waarde leveren. Argonaut Advies heeft het afgelopen jaar nauw samengewerkt met gemeenten om met elkaar de aanpak van de doelgroep effectiever en doelmatiger te maken.

Werken is gezond en draagt bij aan positieve gezondheid

Goed functioneren in belangrijke leefgebieden is belangrijk voor ons welbevinden, een uiterst belangrijk onderdeel van positieve gezondheid. Werken is gezond! Zowel wetenschappelijke onderzoeken als de praktijk laten er geen twijfel over bestaan: Een baan is belangrijk voor de weg naar duurzaam beter functioneren en participeren. Concreet gaat het dan over ‘place then train’: eerst werk, dan training of coaching. Een goed alternatief voor de lange reeksen re-integratietrajecten, die we in de afgelopen decennia tegenkwamen.

Eigen verantwoordelijkheid en aandeel staat voorop

Ieder mens is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen functioneren en zelfredzaamheid. Dat blijft zo als je in de bijstand komt of zit. Het gebruik van eigen aandeel is een van de belangrijkste kenmerken van een gekantelde aanpak. In die zin blijkt kantelen noodzakelijk en waardevol in verschillende domeinen, niet alleen bij de uitvoering van Wmo, maar ook bij de uitvoering van de Participatiewet. Bij re-integratie is wetenschappelijk aangetoond dat het werken zelf (een directe gedragsverandering en inspanning van de burger zelf) een cruciaal onderdeel van de interventie is om werkvermogen en participatie te verbeteren. Het optimaal gebruik maken van het eigen aandeel is niet alleen goedkoper, maar leidt ook sneller en meer duurzaam tot resultaten. Helaas is het benutten van dat eigen aandeel bij mensen in de bijstand lang niet altijd gemakkelijk te realiseren. Er zijn vaak andere knelpunten en er is vaak sprake van gedrag en denken dat niet helpt om de kans op werk te vergroten.

Argonaut Advies ondersteunt

Het stimuleren van gedragsverandering vormt een aparte uitdaging! Argonaut Advies beschikt over veel expertise in gekantelde sociaal-medische en psychologische dienstverlening. Wij hebben een doelmatige ‘stepped care’-benadering. Hierbij zetten we diagnostiek en interventies in om cliënten passend te onderzoeken en ondersteunen. Het uiteindelijke doel hiervan is te allen tijde herstel van functioneren, participatie en zelfredzaamheid. Het eigen aandeel van de cliënt neemt altijd een centrale rol in. Argonaut staat de gemeente graag terzijde. Het is onze overtuiging dat een intensieve vorm van samenwerking noodzakelijk en waardevol is.

Meer informatie over onze visie?

Wilt u meer informatie over onze visie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status