Medisch advies inburgeringsexamen

medisch advies inburgeringsexamen

Lukt het u niet te slagen voor het inburgeringsexamen omdat u ziek bent? Of omdat u een handicap heeft? Dan kunt u bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om aanpassing of ontheffing van het inburgeringsexamen aanvragen.

Aanvraag Medisch advies inburgeringsexamen

Als u een aanpassing of ontheffing van het examen wilt, dan heeft u een medisch advies nodig. Een medisch advies kunt u bij Argonaut Advies aanvragen. Een dokter van Argonaut Advies gaat u dan onderzoeken. Na het onderzoek schrijft de dokter een medisch advies. Dit advies wordt u per post toegestuurd.

Dit medisch advies kunt u ook gebruiken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als u Nederlander wilt worden. Of als u een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ of ‘onbepaalde tijd’ wilt hebben. Meer informatie vindt u op de site van de IND.

Gebruik en geldigheid van het medisch advies

Geeft de dokter het advies voor een aangepast examen of voor ontheffing van het examen? Dan kunt u het medisch advies naar DUO of de IND sturen.

Let op: DUO en de IND accepteren alleen een medisch advies dat niet ouder is dan 6 maanden. Na 6 maanden heeft u een nieuw medisch advies nodig. Als u een nieuw medisch advies wilt, bel dan met Argonaut Advies: 088-229 80 80.

Kosten medisch onderzoek inburgeringsexamen

Het aanvragen van een medisch onderzoek voor een Medisch advies inburgeringsexamen kost geld. Dit moet u zelf betalen. Meer informatie over de kosten van het medisch onderzoek vindt u op deze pagina.Meer informatie over de kosten van het medisch onderzoek

Wilt u een medisch advies aanvragen?

U kunt dit kenbaar maken via het aanvraagformulier.
Download dit formulier door te klikken op onderstaande oranje button. Of bel Argonaut Advies om een formulier aan te vragen, telefoonnummer 088-229 80 80.

Download aanvraagformulier voor aanvraag Medisch advies inburgeringsexamen
Vul het aanvraagformulier volledig in.

Heeft u medische informatie over uw ziekte of handicap? Maak kopieën van deze medische informatie. Heeft u deze informatie niet? Vraag het dan op bij uw dokter of specialist.

Stuur het aanvraagformulier en uw medische informatie daarna per post op naar:

Argonaut Advies
T.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus 446
3760 AK Soest

Argonaut Advies raadt u aan uw aanvraag niet te mailen in verband met de bewaking van uw persoonsgegevens en uw medische gegevens.

Meer informatie over het medisch onderzoek kunt u vinden op deze pagina.

Uitleg medisch onderzoek

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over inburgeren of naturaliseren? Kijk dan op de website van:

Contact
  • 088 229 80 80
  • info@argonaut.nl
  • Soestdijkerweg 17, 3734 MG Den Dolder