Sociaal medische advisering inburgeringsexamen

medisch advies inburgeringsexamen

Lukt het u niet te slagen voor het inburgeringsexamen omdat u ziek bent? Dan kunt u om aanpassing of ontheffing van het inburgeringsexamen aanvragen.

Wat is ontheffing?

Moet u verplicht inburgeren? Dan moet u het inburgeringsexamen halen. Het kan zijn dat u het inburgeringsexamen niet hoeft te halen als dit door ziekte niet lukt. Dit noemen we ontheffing. De dokter van Argonaut Advies kan vertellen of u door uw ziekte wel of geen examen kan doen. 

Niet iedereen die ziek is krijgt ontheffing. Sommige dingen tellen namelijk niet als ziekte. Bijvoorbeeld als u niet heeft leren lezen of schrijven. We noemen dat analfabetisme. U kunt dan naar een school waar u kan leren lezen en schrijven. Ook als u oud bent telt dat niet als ziekte.

Wat is een bijzondere examenomstandigheid?

Het kan zijn dat u een aanpassing nodig heeft bij uw inburgeringsexamen. Bijvoorbeeld hulp, meer tijd, of een vergrootglas. Dit noemen we een bijzondere examenomstandigheid. De dokter van Argonaut Advies kan u vertellen wat er nodig is om het examen te kunnen doen.

wanneer kunt u een aanvraag doen?

Een advies van de dokter van Argonaut Advies kost geld. Dit moet u zelf betalen. Veel aanvragen worden afgewezen. Denk daarom goed na voordat u naar de dokter van Argonaut Advies gaat voor ontheffing of een bijzondere examenomstandigheid. De volgende voorbeelden kunnen u daarbij helpen.

Iris

Iris is niet naar school geweest. Iris kan daarom niet lezen. Iris is nu in Nederland. Ze vindt het moeilijk op school. De letters zijn lastig en leren gaat langzaam. Dit is geen ziekte. Er is geen medische reden voor ontheffing. Iris moet het inburgeringsexamen halen.

Willem

Willem is 61 jaar. Hij mag in Nederland blijven. Willem is niet naar school gegaan. Nu wil Willem een Nederlands paspoort. Hiervoor moet hij van het IND het inburgeringsexamen doen. Willem is al oud. Hierdoor gaat het leren niet snel. Ook kan hij niet makkelijk dingen onthouden. Dit is geen ziekte. Er is daarom geen medische reden voor ontheffing. Willem moet het inburgeringsexamen halen.

Sarah

Sarah is 80 jaar. Ze vergeet welke dag het is. Ook weet ze niet meer hoe ze moet koken. Sarah heeft dementie. De dokter heeft een onderzoek gedaan en zegt dat het slechter wordt. De dokter zegt dat er altijd iemand bij Sarah moet zijn. Dit is een medische reden voor ontheffing. Sarah hoeft het inburgeringsexamen niet te halen.

Amir

Amir kan niet goed zien. Hij heeft een bril. Dit helpt een beetje. Amir is naar de dokter geweest. De dokter heeft hem naar Visio gestuurd. Visio zegt dat hij een vergrootglas nodig heeft. Ook moet het licht aan zijn om goed te kunnen zien. Dit is een medische reden voor bijzondere examenomstandigheden. Amir mag het examen met een loep, grootbeeld en grootschrift maken.

Laila

Laila kan niet goed zien. Ze heeft een bril. Dit helpt een beetje. Ze is naar de dokter geweest. De dokter zegt dat ze geen goede bril heeft. Een nieuwe bril is een oplossing. Er is geen reden voor bijzondere examenomstandigheden.

David

David is 25 jaar. Hij woont bij zijn vader en moeder. Hij kan niet alleen wonen. Hij is niet zo slim en weet daarom niet hoe alles moet. David is niet naar school gegaan. Zijn IQ-score is 30. Dit noemen we een verstandelijke beperking. David kan daarom niet leren en geen inburgeringsexamen doen. Dit is een medische reden voor ontheffing. David hoeft het inburgeringsexamen niet te halen.

Wilt u een advies van de dokter van Argonaut Advies? Volg dan de volgende stappen.

Stap 1: AANVRAAGFORMULIER

Vul het aanvraagformulier in.

Stap 2: medische informatie

Bij sommige ziektes heeft de dokter van Argonaut Advies altijd informatie over uw ziekte nodig. We noemen dat medische informatie. Met medische informatie kunt u aantonen dat u op medische gronden niet in staat bent om het inburgeringsexamen  te halen. 

Heeft u een van onderstaande ziektes? Klik dan op het plusteken om te zien welke medische informatie relevant is voor de dokter van Argonaut Advies.

Als u slecht kunt zien en een bril niet helpt, wil de dokter van Argonaut Advies weten wat u wel en niet kunt zien. Hiervoor heeft u een oogtest nodig. U kunt een oogtest doen bij een andere dokter of een brillenwinkel. De dokter of brillenwinkel kan in een brief opschrijven wat u kunt zien. Neem de brief van de dokter of brillenwinkel mee naar de dokter van Argonaut Advies.   

Als u bij VISIO, Bartiméus of een andere kennis en expertise organisatie bent geweest heeft de dokter van Argonaut Advies de brief van VISIO of Bartiméus nodig. Hierin staat wat u nodig heeft om te zien.

Als u slecht kunt horen wil de dokter van Argonaut Advies weten wat u hoort. U moet hiervoor eerst naar een andere dokter of een winkel voor gehoorapparaten. De dokter kan in een brief opschrijven wat u hoort. Dit noemen we een audiogram. De dokter van Argonaut Advies heeft een toonaudiogram en een spraakaudiogram nodig. 

Als u slecht kan praten wil de dokter van Argonaut Advies weten waarom u slecht kan praten. Bijvoorbeeld omdat u een ziekte heeft aan uw mond of hoofd. Hiervoor heeft u een brief van de logopedist nodig. Dit is de persoon die u helpt met het goed leren praten of met goed leren slikken.

De dokter van Argonaut Advies moet weten welke ziekte u heeft. Of welke afwijkingen er zijn. Een andere dokter kan dit opschrijven in een brief. Ook kan deze dokter opschrijven of u behandeling heeft gehad en of u daardoor beter bent geworden. Soms is er een foto of scan gemaakt en kan de dokter opschrijven wat er te zien was. De dokter van Argonaut Advies wil deze informatie hebben.

Heeft u een ziekte die dyslexie heet? Dan kunt u niet goed begrijpen wat u leest. De dokter van Argonaut Advies moet uw dyslexieverklaring hebben. Dit is een brief van de dokter die u onderzocht heeft.

De dokter van Argonaut Advies moet weten welke ziekte u heeft. Uw dokter kan in een brief opschrijven welke ziekte u heeft. Ook kan uw dokter opschrijven welke behandelingen u heeft gehad. Soms heeft de dokter ook onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek of een IQ-test. Neem deze brieven mee naar de dokter van Argonaut Advies.    

Heeft u een van deze ziektes? Maak een kopie van uw medische informatie.

stap 3: versturen

Stuur het ingevulde aanvraagformulier met een kopie van uw medische informatie per post naar:

Argonaut Advies
T.n.v. Bedrijfsbureau
Postbus 446
3760 AK Soest

Of per fax naar 088 229 80 81. 

stap 4: betaling

U kunt op twee manieren betalen voor het advies.

 • In één keer het hele bedrag
  Als u het bedrag in één keer betaalt, dan kost het € 225,00 inclusief BTW
 • In termijnen
  Als u het bedrag in 3 termijnen betaalt, dan kost het u € 85,00 per termijn inclusief BTW. Het kost dan in totaal 255,00 inclusief BTW. Argonaut Advies stuurt per termijn een herinnering wanneer u moet betalen. De betalingstermijn start zodra wij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Als de eerste termijnbetaling niet op tijd is betaald, schuiven wij de andere termijnen automatisch op. 

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven hoe u wilt betalen.

Let op! Er wordt pas een afspraak met de dokter van Argonaut Advies ingepland als het volledige bedrag is betaald. Wij nemen contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor medisch onderzoek. U hoeft zelf geen contact op te nemen. 

De kosten voor de dokter van Argonaut Advies kunt u overmaken op:

 • Rekeningnummer: NL63 RABO 0314190651
 • Ten name van: Argonaut Advies
 • Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en/of BSN

Let op! Als u niet betaalt, krijgt u geen afspraak met de dokter van Argonaut Advies. U ontvangt een brief waarin staat dat de aanvraag is gesloten.  Als u toch een afspraak wilt met de dokter van Argonaut Advies moet u het aanvraagformulier opnieuw invullen en opsturen.

Let op! Indien u uw aanvraag intrekt moeten wij € 75,00 administratiekosten in rekening brengen.

stap 5: afspraak

Nadat het volledige bedrag is betaald nemen wij contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor medisch onderzoek. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Als u een afspraak heeft bij de dokter van Argonaut Advies moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dit is een paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument. Een bankpas is géén geldig legitimatiebewijs. De dokter van Argonaut Advies controleert uw legitimatiebewijs. Als u niet goed Nederlands spreekt moet u een tolk meenemen naar de afspraak.

Tijdens de afspraak stelt de dokter van Argonaut Advies algemene vragen.

Voorbeelden zijn:

 • Waar komt u vandaan?
 • Hoe lang bent u al in Nederland?
 • Heeft u onderwijs gevolgd en was dit in uw thuisland of in Nederland?

Daarna stelt de dokter van Argonaut Advies vragen over uw klachten en de oorzaken van uw klachten. Ook bespreekt de dokter de medische informatie. Soms doet de dokter een lichamelijk onderzoek. De dokter bepaalt dit tijdens het onderzoek.  

stap 6: advies

Aan het eind van de afspraak vertelt de dokter u het advies. De dokter legt het advies altijd uit.

Er zijn drie adviezen:

 • De dokter vindt dat u het inburgeringsexamen zonder bijzondere examenomstandigheden kan doen.
 • De dokter vindt dat u het inburgeringsexamen met bijzondere examenomstandigheden kan doen.
 • De dokter vindt dat u het inburgeringsexamen niet kan doen. De dokter schrijft dan op welke examens u niet kan doen.

De dokter schrijft het advies op in een brief. De brief krijgt u binnen 5 dagen. Soms heeft de dokter van Argonaut Advies nog medische informatie nodig. De dokter geeft u dan een brief mee die u aan uw eigen dokter moet geven. U krijgt dan later het advies. 

Vindt de dokter van Argonaut Advies dat u het inburgeringsexamen niet kan doen? Of alleen met bijzondere examenomstandigheden? Dan kunt u het advies naar DUO of (bij een aanvraag tot naturalisatie) naar de gemeente sturen.

Vindt de dokter dat u het inburgeringsexamen zonder bijzondere examenomstandigheden kan doen? Dan kunt u niet zomaar opnieuw een advies aanvragen. Alleen als u een nieuwe ziekte heeft of als er iets gebeurd is.   

Geldigheidsduur

Als u het advies in verband met naturalisatie naar de gemeente stuurt,  mag dit niet ouder zijn dan 6 maanden. Als het advies ouder is dan 6 maanden moet u een nieuw advies opvragen.

Als u het advies in verband met ontheffing wet inburgering naar DUO stuurt, wordt er door DUO geen geldigheidsduur gehanteerd.  

meer informatie

Heet u een vraag over (het aanvragen van) medisch advies inburgeringsexamen? Neem dan contact op:

 • per mail via inburgeren@argonaut.nl; of
 • telefonisch via 088 229 8080. 

Wilt u meer informatie over inburgeren of naturaliseren? Kijk dan op de website van:

Aanvullende informatie
Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status