Sociaal medische advisering vrijstelling leerplicht of passend onderwijs

leerplicht en passend onderwijs argonaut
Medisch advies ten behoeve van een verzoek tot vrijstelling op grond van de Leerplichtwet

Specifieke doelstelling:

  • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of de jongere op lichamelijke of psychische gronden wel of niet geschikt is om tot een school dan wel een instelling te worden toegelaten.

In te zetten professional:

  • verzekeringsarts

Medisch advies Passend Onderwijs (op grond van de Wet passend onderwijs)

Specifieke doelstelling:

  • vanuit medisch perspectief een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of en in welke mate, een kind in staat is om onderwijs te volgen (op grond van de Wet passend onderwijs).
  • goede afstemming met andere bij de beoordeling en ondersteuning van het kind betrokken professionals, conform wet- en regelgeving, professionele standaarden (zoals die van het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid en van Nederlandse Jeugd Instituut).

In te zetten professional:

  • verzekeringsarts
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status