Informatie voor behandelaars (huisartsen en specialisten)

informatie voor huisartsen en specialisten argonaut

Deze pagina bevat specifieke informatie voor huisartsen en specialisten over de OV-begeleiderskaart.

Opvragen medische gegevens door cliënt

Indien iemand een aanvraag indient voor een OV-begeleiderskaart dient deze aanvraag te zijn voorzien van medische informatie. Bij uitspraak van 31 maart 2006 (USZ 2006/167) heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat Argonaut Advies, bij het nemen van beslissingen op aanvragen voor een OV-begeleiderskaart, als bestuursorgaan aangemerkt dient te worden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de aanvraag voor een OV-begeleiderskaart. Ingevolge artikel 4:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is het aan een aanvrager van een (begunstigende) beschikking om alle gegevens en bescheiden, die voor de beslissing op aanvraag nodig zijn en waarover redelijkerwijs de beschikking verkregen kan worden, aan het bestuursorgaan dienen te worden verstrekt.

Argonaut Advies wijst u erop dat de aanvrager, ingevolge artikel 7:456 Burgerlijk Wetboek, recht heeft op afschrift van (een deel van) zijn eigen medisch dossier. Voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden zal de aanvrager over de door hem genoemde relevante medische problemen feitelijke informatie uit zijn medische dossier moeten overhandigen.

Voor de aanvraag van een OV-begeleiderskaart zijn de volgende beperkingen relevant:

  • Een mobiliteitsbeperking;
  • Epilepsie met een grand mal frequentie;
  • Een visuele beperking;
  • Een verstandelijke beperking; en
  • Een psychische beperking.

Zonder relevante medische gegevens, kan Argonaut Advies de aanvraag niet in behandeling nemen.

Declaratie

De OV-begeleiderskaart is een systeem dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontworpen. Hierin is het gegeven begrepen dat de aanvrager zelf via het recht op dossierinzage en afschrift verantwoordelijk is voor het vergaren en toezenden van relevante medische informatie. Uw declaratie komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet wanneer Argonaut Advies zelf informatie bij u opvraagt.

De oorzaak is gelegen in het feit dat het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) expliciet aangeeft voor welke wet – en regelgeving bij het verstrekken van informatie een declaratie gehonoreerd moet worden. De regeling met betrekking tot de OV-begeleiderskaart valt daar niet onder.

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status