Sociaal medisch onderzoek

U kunt Argonaut terecht voor een sociaal medisch advies. Dit doen wij op verzoek van gemeenten en andere instanties. Na een (lichamelijk) onderzoek kunt u een sociaal medisch advies krijgen. In dit onderzoek beoordeelt een arts of er vanuit een medische aandoening beperkingen bestaan en of deze beperkingen de participatie en/of zelfredzaamheid belemmeren.  

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek begint met een spreekuur. De arts zal u vragen stellen over uw gesteldheid, maar er zal ook aandacht zijn voor niet medische factoren, die van invloed zijn op het functioneren en herstel. Wij hanteren hier de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) voor. Dit is een classificatie waarmee het mogelijk is uw functioneren en eventuele problemen die u ervaart te beschrijven. Factoren die op het functioneren van invloed zijn worden ook vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan uw denkvermogen en of u nog zelfstandig kunt schoonmaken. Als het nodig is, zal er ook gericht lichamelijk onderzoek plaats vinden. Bijvoorbeeld bij lichamelijke problemen. Vervolgens zal de arts een indruk vormen van het psychisch functioneren.

Het kan zijn dat de arts aanvullende informatie nodig heeft. Hij kan de informatie opvragen bij uw huisarts, specialist of behandelaar. Dit gebeurt uiteraard met uw (schriftelijke) toestemming.

Bejaarde man en vrouw praten aan tafel

Hoe beoordeelt de arts?

Bij de beoordeling wegen aantal zaken mee, zoals:

  • De arts bekijkt wat de verwachting op de afzienbare termijn (maximaal 6 maanden) is qua herstel.
  • Tijdens het onderzoek bekijkt de arts wat u wel en niet kunt, oftewel, hij stelt vast welke beperkingen u heeft en of deze zullen toenemen of niet.
  • Bij de beoordeling wordt ook gekeken of u bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen kunt gebruiken. Hierbij kunt u denken aan krukken, rolstoel of speciaal vervoer.

Het spreekuur wordt geleid door een van onze opgeleide artsen. Omdat wij een erkend leerwerkbedrijf zijn, kan er ook een arts in opleiding aanwezig zijn.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over het sociaal medisch onderzoek? Neem contact met ons op. Vul het onderstaande formulier in of bel ons via 088 229 80 80. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het behandelen van uw klacht.

 

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan

Cookies

De website Argonaut.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die een browser opslaat op de computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Argonaut.nl gebruik van maakt. Cookies worden gebruikt bij vrijwel alle websites. Dankzij cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer. Op iedere moment kunt u zelf de cookies uitschakelen en verwijderen op de browser. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Soorten cookies
Argonaut.nl maakt gebruikt van optimalisatie cookiesWij gebruiken de cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s foutmeldingen opleveren en welke pagina’s effectief zijn. Met deze informatie is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.


Zorgvuldig gebruik
Argonaut.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website Argonaut.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.