Wet- en regelgeving

wet en regelgeving argonaut

U kunt met Argonaut Advies in aanraking komen wanneer u een aanvraag doet in relatie tot een van de onderstaande wet- en regelgevingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat volwassen mensen met een beperking de voorziening(en), hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit geldt voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. Een gemeente kan een specialist, zoals een arts of ergonomisch adviseur, inhuren bij Argonaut om te onderzoeken of een voorziening een goede oplossing is.

Meer informatie over de Wmo

Participatiewet

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomsten hebben om van te leven. Als u  daarnaast niet in staat bent om snel betaald werk te vinden en genoeg te verdienen, of geen recht (meer) hebt op een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, kunt u bijstand aanvragen. Dit is geregeld in de Participatiewet (Pw). Indien u een beroep doet op de Pw, kan de gemeente Argonaut Advies aanstellen om over uw medische of psychologische belastbaarheid een advies uit te brengen. In dit advies kijkt de arts of adviseur vooral naar de mogelijkheden die u wel hebt en hoe die mogelijkheden eventueel kunnen worden vergroot met medische of psychologische zorg. Daarnaast kijkt de adviseur hoe uw welbevinden, zelfredzaamheid en participatie kunnen worden versterkt.

Meer informatie over de Participatiewet

Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenkaart. Bij de aanvraag is geneeskundig onderzoek vereist. Uw gemeente kan een arts van Argonaut Advies aanwijzen.

Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart

Leerlingenvervoer

U kunt gebruik maken van leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan. Dit kan ook als de school op grote afstand van uw huis ligt. Uw gemeente kan een arts of specialist van Argonaut Advies inhuren om te onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Meer informatie over leerlingenvervoer

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen. Denk hierbij aan medische kosten, woon- en reiskosten of kosten in verband met uw kinderen. Heeft u een aanvraag gedaan bij uw gemeente voor een uitkering vanwege medische redenen? Dan kan de gemeente besluiten een specialist of arts in te huren bij Argonaut Advies.

Meer informatie over de Bijzondere bijstand

Kinderopvangtoeslag

U kunt van uw gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u een aanvraag gedaan bij uw gemeente voor tegemoetkoming vanwege medische redenen bij u of uw kind? Dan kan de gemeente besluiten een specialist of arts in te huren bij Argonaut Advies.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag

Wet Inburgering

Meer informatie over de Wet Inburgering

Meer informatie over het Inburgeringsexamen

OV-Begeleiderskaart

Meer informatie over de OV-Begeleiderskaart

Contact