Categorieën
Centrale overheid

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Argonaut Advies voert sinds 2008 voor Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND diverse medische diensten uit.

Argonaut Advies ondersteunt BMA in zijn taakuitoefening. De medisch adviseur van Argonaut Advies brengt op basis van professioneel autonome beantwoording van de voorgelegde vraagstelling onafhankelijk medisch advies uit aan de BMA. BMA adviseert over medische aspecten verband houdend met het nemen van een besluit op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen