Categorieën
Particulieren

Compliment geven of klacht indienen

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor opdrachtgever als cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Bent u tevreden over onze dienstverlening, vertel het onze medewerker! Mocht u onverhoopt minder tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dit uiteraard graag.

 

 

Complimenten

Compliment geven

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Een mooier compliment kunnen we niet krijgen! Wij horen het graag van u. U kunt uw compliment via onderstaand formulier doorgeven. Wij zorgen ervoor dat het compliment bij de juiste persoon terechtkomt.

Klachten

Hoor en wederhoor

Het kan voorkomen dat u onverhoopt ontevreden bent over onze dienstverlening. Om uw klacht zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Argonaut Advies over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

Klachten nemen wij serieus

Als wij een klacht ontvangen, nemen wij deze zeer serieus. Wij halen hieruit belangrijke signalen over ons eigen functioneren. Op basis hiervan trekken wij conclusies en signaleren verbeterpunten. Ons uitgangspunt is om uw klacht op te lossen en om klachten in de toekomst te voorkomen. Dankzij uw klacht kunnen wij onze producten en dienstverlening verbeteren. Wij zien uw klacht dan ook als een gratis advies! De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister. Klik om de klachtenprocedure of klachtenreglement te lezen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Compliment geven of klacht indienen

Vul onderstaand formulier in. Indien van toepassing nemen wij contact met u op.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw vraag.

Velden met een * zijn verplicht

Categorieën
Particulieren

Sociaal medisch advies

Argonaut Advies is een onafhankelijke sociaal-medische adviesorganisatie. Wij onderzoeken mensen met een mogelijke of vastgestelde functiebeperking, en adviseren over de wel aanwezige mogelijkheden en eventuele oplossingsrichtingen. Hierbij letten wij op de gevolgen die de beperking(en) met zich meebrengt in uw dagelijks leven en bij de inzetbaarheid in uw werk, en hoe dan toch kan worden gewerkt aan optimale zelfredzaamheid en/of participatie (naar vermogen). Wij doen deze onderzoeken op (para)medisch, psychisch, psychosociaal en arbeidskundig niveau. Hiervoor hebben wij artsen, psychologen, arbeidsdeskundigen, ergonomische en bouwkundige adviseurs in dienst.

Betrouwbaar

Vanuit onze deskundigheid ons ons streven om het leven, wonen en werken voor u als cliënt zo zorgeloos mogelijk te maken, eventueel met gebruik van voorzieningen. Wij brengen betrouwbare adviezen uit en verzorgen waar nodig begeleiding die aansluit bij uw situatie.

Uitnodiging

Uw gemeente kan u doorverwijzen naar Argonaut Advies voor een sociaal medische keuring. U krijgt telefonisch of per brief een uitnodiging. Argonaut Advies heeft vestigingen in het gehele land, waardoor u verzekerd bent van een oproeplocatie bij u in de buurt. Vergeet niet om uw legitimatie mee te nemen!

Categorieën
Particulieren

Wet- en regelgeving

U kunt met Argonaut Advies in aanraking komen wanneer u een aanvraag doet in relatie tot een van de onderstaande wet- en regelgevingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat volwassen mensen met een beperking de voorziening(en), hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit geldt voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. Een gemeente kan een specialist, zoals een arts of ergonomisch adviseur, inhuren bij Argonaut om te onderzoeken of een voorziening een goede oplossing is.

Meer informatie over de Wmo

Participatiewet

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomsten hebben om van te leven. Als u  daarnaast niet in staat bent om snel betaald werk te vinden en genoeg te verdienen, of geen recht (meer) hebt op een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, kunt u bijstand aanvragen. Dit is geregeld in de Participatiewet (Pw). Indien u een beroep doet op de Pw, kan de gemeente Argonaut Advies aanstellen om over uw medische of psychologische belastbaarheid een advies uit te brengen. In dit advies kijkt de arts of adviseur vooral naar de mogelijkheden die u wel hebt en hoe die mogelijkheden eventueel kunnen worden vergroot met medische of psychologische zorg. Daarnaast kijkt de adviseur hoe uw welbevinden, zelfredzaamheid en participatie kunnen worden versterkt.

Meer informatie over de Participatiewet

Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenkaart. Bij de aanvraag is geneeskundig onderzoek vereist. Uw gemeente kan een arts van Argonaut Advies aanwijzen.

Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart

Leerlingenvervoer

U kunt gebruik maken van leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan. Dit kan ook als de school op grote afstand van uw huis ligt. Uw gemeente kan een arts of specialist van Argonaut Advies inhuren om te onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Meer informatie over leerlingenvervoer

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen. Denk hierbij aan medische kosten, woon- en reiskosten of kosten in verband met uw kinderen. Heeft u een aanvraag gedaan bij uw gemeente voor een uitkering vanwege medische redenen? Dan kan de gemeente besluiten een specialist of arts in te huren bij Argonaut Advies.

Meer informatie over de Bijzondere bijstand

Kinderopvangtoeslag

U kunt van uw gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u een aanvraag gedaan bij uw gemeente voor tegemoetkoming vanwege medische redenen bij u of uw kind? Dan kan de gemeente besluiten een specialist of arts in te huren bij Argonaut Advies.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag

Wet Inburgering

Meer informatie over de Wet Inburgering

Meer informatie over het Inburgeringsexamen

OV-Begeleiderskaart

Meer informatie over de OV-Begeleiderskaart