Rechten cliënt bij sociaal medisch advies

Rechten cliënt bij medisch advies argona

Op het sociaal medisch advies dat u van Argonaut Advies ontvangt zijn voor u als cliënt rechten van toepassing.

Inzage- en correctierecht

Indien u van dit recht gebruik van wilt maken, kunt u dit bij de arts aangeven. De rapportage wordt dan aan u toe gestuurd waarna u een week de tijd heeft om de rapportage na te lopen en de arts te laten weten wat veranderd moet worden. Dit betekent niet dat u het advies van de arts kunt laten aanpassen; het advies is namelijk opgesteld vanuit de expertise van de beoordelend arts.

Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders (voogd) zonder meer recht op inzage. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet het kind de ouder (voogd) toestemming geven om het advies in te zien.

Blokkeringsrecht

Daarnaast is op de meeste adviezen het blokkeringsrecht van toepassing. Er zijn enkele uitzonderingen.
Indien u gebruik wilt maken van het blokkeringsrecht dient u dit bij de arts aan te geven. Dat betekent dat er dan geen advies aan de opdrachtgever gegeven gaat worden en de opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld van het feit dat u het advies blokkeert. Het conceptadvies wordt wel in het dossier opgeslagen. 

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij:

  1. Medische beoordelingen in het kader van lopende arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld bij arbeidsgeschiktheid);
  2. Medische beoordelingen in het kader van private verzekeringen (bijvoorbeeld een private schadeverzekering);
  3. Medische beoordelingen in het kader van opleidingen die de keuring reeds volgt;
  4. Daarnaast is voor een aantal keuringen de toepassing van het blokkeringsrecht in een specifieke wet uitgesloten. Zo heeft de betrokkene geen blokkeringsrecht bij:
    • Medische beoordelingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet;
    • Medische beoordelingen in het kader van de Wet SUWI (participatiewet valt hier ook onder).
Tot slot

Bij Argonaut Advies werken meerdere artsen die elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid en daarmee ook toegang hebben tot uw medisch dossier. Daarnaast worden kwaliteitschecks op de dossiers uitgevoerd door de stafarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken we u dit kenbaar te maken bij de arts waar u de afspraak mee heeft of aan ons bedrijfsbureau. Ook kan het zijn dat de beoordelend arts uw aanvraag en zijn bevindingen anoniem inbrengt in casuïstiekbesprekingen in het kader van intercollegiaal overleg.

Met betrekking tot het maken van beeld- en geluidsopnames willen we u erop wijzen dat we hierin de richtlijnen van de KNMG volgen.

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status