Medisch advies gehandicaptenparkeerkaart

gehandicaptenparkeerkaart argonaut

Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Dan komt u in sommige gevallen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats. 

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De kaart is persoonsgebonden en niet kenteken gebonden. Hierdoor kunt u als kaarthouder van auto wisselen of een auto lenen.

Als particulier kunt u twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:

 • Bestuurderskaart
  U bent lichamelijk beperkt maar kunt wel zelfstandig een auto besturen.
 • Passagierskaart
  U bent lichamelijk beperkt en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om van deur tot deur vervoerd te worden.

Daarnaast kunnen zorginstellingen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoeren van bewoners.

Wanneer komt u in aanmerking voor een GPK?

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

U kunt in aanmerking komen voor een bestuurderskaart als u:

 • Door een aandoening of gebrek een loopbeperking heeft (langer dan 6 maanden); en
 • Met een hulploopmiddel (zoals krukken of een rollator) zelfstandig minder dan 100 meter aan een stuk kunt lopen; of
 • Permanent rolstoelgebonden bent.

U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart als u:

 • Door een aandoening of gebrek een loopbeperking heeft (langer dan 6 maanden); en
 • Met een hulploopmiddel (zoals krukken of een rollator) zelfstandig minder dan 100 meter aan een stuk kunt lopen; of
 • Permanent rolstoelgebonden bent; en
 • Voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van hulp van de bestuurder.

Een arts onafhankelijk adviserend arts beoordeelt tijdens een medisch onderzoek of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente neemt vervolgens een besluit op basis van het zwaarwegend medisch advies.

Een medisch onderzoek is niet nodig als de gemeente over gegevens beschikt waaruit blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Dit kan bijvoorbeeld een keuringsrapport zijn waarin staat dat de handicap chronisch of onomkeerbaar is. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

medisch advies

De aanvraag of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart verloopt in de meeste gevallen via uw gemeente.

Bent u inwoner van gemeente Papendrecht, GR de Bevelanden of Urk? Dan vraagt uw gemeente om zelf zorg te dragen voor medisch advies, alvorens u een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt. Hiervoor dient u de volgende stappen te doorlopen.

Stap 1: Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier in.

 • Klik hier voor het aanvraagformulier voor gemeente Papendrecht.
 • Klik hier voor het aanvraagformulier voor gemeente GR de Bevelanden.
 • Klik hier voor het aanvraagformulier voor gemeente Urk.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar:

Argonaut Advies
T.n.v. Bedrijfsbureau
Postbus 446
3760 AK Soest

Stap 2: Kosten

Het bedrag dat u verschuldigd bent, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld in welke gemeente u woont.

 • Kosten medisch onderzoek gemeente Papendrecht:
 • Kosten medisch onderzoek gemeente GR de Bevelanden:
 • Kosten medisch onderzoek gemeente Urk: 

De kosten van het medisch onderzoek dient u vooraf te betalen. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat u het volledige bedrag heeft betaald. 

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op:

 • Rekeningnummer: NL63 RABO 0314190651
 • Ten name van: Argonaut Advies
 • Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en/of BSN

Stap 3: Medisch onderzoek

Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact op om een afspraak te maken voor het medisch onderzoek. Een onafhankelijk adviserend arts verricht het medisch onderzoek volgens het Protocol Gehandicaptenparkeervoorzieningen van de vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) 2008.

Aan het einde van het medisch onderzoek vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

De arts kan twee soorten adviezen geven:

 • De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.
 • De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar).

Meer informatie?

Heet u een vraag over (het aanvragen van) medisch advies voor een gehandicaptenparkeerkaart? Neem dan contact op:

 • per mail via info@argonaut.nl; of
 • telefonisch via 088 229 8080. 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening ? Neem dan hier contact met ons op. 

Contact
 • 088 229 80 80
 • info@argonaut.nl
 • Soestdijkerweg 17, 3734 MG Den Dolder