Disclaimer

De voorwaarden van de disclaimer zijn van toepassing op de website Argonaut.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, geeft de gebruiker aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie op deze website
Argonaut.nl. besteedt optimale zorg aan de inhoud van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Argonaut.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Argonaut.nl garandeert niet dat de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Informatie gebruiken
Argonaut.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud op de site te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Argonaut.nl. Het is de gebruiker van deze site wel toegestaan om de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen
Argonaut.nl behoudt zich het recht om de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op deze websites en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Gelijke kansen en diversiteit
Bij Argonaut Advies mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we vanuit onze moederorganisatie Cohedron in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving!

Iedereen die een (vermoeden) van discriminatie ervaart omtrent Cohedron, een van haar werkmaatschappijen of haar medewerkers, kan hiervan een melding doen.  Het stappenplan voor de melding van discriminatie vindt u hier

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status