Categorieën
Advocaat Notaris Private sector

Sociaal medische advisering belastbaarheid

Voor de belastbaarheidsonderzoeken in het kader van de WSNP volgt Argonaut Advies de richtlijnen van de NVVG, indertijd door LISV opgesteld met betrekking tot “geen benutbare mogelijkheden” en “verminderde arbeidsduur”.

De vraagstelling die onze artsen voor u beantwoorden zijn:

  • Is er bij cliënt sprake van een vermindering van de functionele mogelijkheden ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid, als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van ziekte en/of gebrek, en zo ja: hoe zijn de functionele mogelijkheden?
  • Is er aanleiding om een verminderde beschikbaarheid in uren aan te nemen? Zo ja, voor welk percentage qua uren (vergeleken met een 40-urige werkweek) is de cliënt beschikbaar voor werk?
  • Kan de cliënt de mogelijkheden duurzaam benutten?

Voor deze onderzoeken zet Argonaut Advies verzekeringsartsen in.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Advocaat Notaris Private sector

Advies op maat

In sommige gevallen komen cliënten en een overheidsinstantie er onvoldoende uit en/of is er een specifieke reden voor de noodzaak voor een verdieping van de medische situatie. In alle zaken waarin Argonaut Advies niet heeft geadviseerd, kunt u een beroep doen op ons team van specialisten voor een verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige expertise.

U kunt hierbij denken aan:

  • Medische advies bij bezwaar- en beroepsprocedure.
  • Inschakeling als deskundige voor de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Professionals

Argonaut Advies werkt alleen met gespecialiseerde professionals binnen de diverse domeinen. U kunt hierbij denken aan Verzekeringsartsen, Artsen Maatschappij en Gezondheid of een gerechtelijke arbeidsdeskundige.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Advocaat Private sector

Onze deskundigen

In sommige gevallen heeft u ter onderbouwing van uw zaak een second opinion nodig. In alle zaken waarin Argonaut Advies niet heeft geadviseerd, kunt u een beroep doen op ons team van specialisten voor een second opinion.

U kunt hierbij denken aan:

  • Medische advies bij bezwaar- en beroepsprocedures bij bestuurlijke besluiten.
  • Ergonomisch advies bij bezwaar- en beroepsprocedures bij bestuurlijke besluiten.
  • Psychologisch advies bij bezwaar- en beroepsprocedures bij bestuurlijke besluiten.

Argonaut Advies voert in haar werkwijze eerst een dossieronderzoek uit, alvorens een volledig onderzoek uit te voeren bij de cliënt. Vervolgens ontvangt u een advies over de haalbaarheid van het bezwaar om teleurstellingen bij een cliënt te voorkomen.

Argonaut Advies werkt alleen met gespecialiseerde professionals binnen de diverse domeinen. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid, ergotherapeuten, NIP geregistreerde psychologen of een gerechtelijke arbeidsdeskundige.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Advocaat Private sector

Medische verklaring mentorschap/beschermingsbewind/curatele

Mentorschap, beschermingsbewind en curatele zijn wettelijke maatregelen voor mensen die niet goed meer in staat zijn zelf financiële en/of persoonlijke zaken te regelen. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming. Betrokkene zelf, zijn/haar partner, familie tot de vierde graad of zorginstellingen kunnen een aanvraag doen. De aanvraag moet u doen bij de kantonrechter. Bij de aanvraag moet doorgaans een verklaring van een deskundige worden gevoegd waaruit blijkt dat de maatregel noodzakelijk is. Daarbij kan de rechtbank ook specifiek om een medische verklaring vragen. Deze medische verklaring mag niet door een behandelend arts worden afgegeven. De artsen van Argonaut Advies kunnen als onafhankelijke arts wél de medische verklaring opstellen.

Hoe kunt u de aanvraag voor de medische verklaring doen?

Wilt u gebruik maken van de diensten van Argonaut Advies om een medische verklaring te laten opstellen dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen. Wij vragen u deel 1 van het formulier volledig in te vullen en naar Argonaut Advies te sturen.  Deel 2 van het aanvraagformulier is een medisch vragenformulier en bevat vragen over de medische situatie van diegene die onderzocht moet worden. Omdat de medische informatie vertrouwelijk is vragen wij u deel 2 aan de arts te geven tijdens het huisbezoek of in een gesloten enveloppe met het aanvraagformulier deel 1 mee te sturen.

Download Deel 1Download Deel 2

Het aanvraagformulier kunt u per post sturen naar:
Argonaut Advies
T.a.v. afdeling Wilsbekwaamheid
Postbus 446
3760 AK Soest

Of per e-mail naar: aanmeldingen@argonaut.nl

 

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

Zodra het volledig ingevulde aanvraagformulier bij Argonaut Advies is ontvangen en de kosten zijn betaald zal via de door u opgegeven contactpersoon een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek door de arts. Na het medisch onderzoek stelt de arts de medische verklaring op. De medische verklaring wordt naar degene gestuurd die namens u de aanvraag heeft gedaan. De medische verklaring kan als bijlage bij het formulier “Verzoek tot onderbewindstelling/ mentorschap/ curatele” gevoegd worden dat naar de rechtbank wordt gestuurd. Dit formulier en meer informatie over de procedure bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het medisch onderzoek

De arts zal aan degene die onderzocht moet worden, vragen stellen om een goed beeld te kunnen krijgen van de gezondheidstoestand en met name het geestelijk functioneren. Het is mogelijk dat de arts daarvoor ook een screeningstest zal doen. In sommige gevallen zal de arts een lichamelijk onderzoek doen. Het is belangrijk dat er bij het huisbezoek een vertrouwd iemand aanwezig is omdat de arts ook aan deze persoon vragen zal willen stellen. Deze persoon mag bij een deel van het onderzoek zijn. De arts wil ook vaak met betrokkene alleen spreken. Aan het eind van het onderzoek zal de arts uitleggen wat de uitkomst van het onderzoek is. Soms is er extra informatie nodig en is de uitkomst niet direct bekend. De arts zal dit ook uitleggen. Het huisbezoek met medisch onderzoek zal doorgaans 45-60 minuten duren.

Wat gebeurt er met de informatie die is verstrekt?

De informatie die is verkregen valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt vertrouwelijk behandeld.  De informatie wordt in het digitale medisch dossier van Argonaut Advies opgeslagen. Alleen de verklaring wordt naar de aanvrager gestuurd.

Wil u meer informatie over de medische verklaring?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Notaris Private sector

Medische verklaring wilsbekwaamheid notariële akten

Wilsbekwaamheid duidt het vermogen aan om ten aanzien van een bepaalde beslissing zelf deze beslissing verantwoord te kunnen nemen. Notarissen hebben bij het opstellen en laten ondertekenen van een notariële akte de plicht om te onderzoeken of de betrokkene voldoende in staat is zijn/haar wil te bepalen. De notaris volgt daarbij het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Bij twijfel over de wilsbekwaamheid kan de notaris een advies vragen aan een onafhankelijk arts. Argonaut Advies heeft ervaren en deskundige artsen die hiervoor zijn opgeleid en in het register wilsbekwaamheid van de Vereniging van indicerende en adviserende artsen (VIA) zijn opgenomen.

Hoe kunt u de aanvraag doen?

De aanvraag voor een medisch onderzoek wilsbekwaamheid verloopt via de notaris. Alleen notarissen kunnen de aanvraag rechtstreeks bij Argonaut Advies doen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en naar Argonaut Advies te sturen. Bij spoedprocedures en bij aanvragen van rechters en advocaten vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met Argonaut Advies via 088 229 80 80. 

Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen. Wij vragen de notaris deel 1 van het formulier volledig in te vullen en naar Argonaut Advies te sturen. Deel 2 van het aanvraagformulier is het medisch vragenformulier en bevat vragen over de medische situatie van degene die onderzocht moet worden. Omdat de medische informatie vertrouwelijk is vragen wij de notaris deel 2 te laten invullen door betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger om dit aan de arts te geven tijdens het huisbezoek. Het is ook mogelijk om deel 2 in een gesloten enveloppe met daarop ‘vertrouwelijk, medische informatie’ met het deel 1 van het aanvraagformulier mee te sturen naar Argonaut.

Download deel 1
Download deel 2

Het aanvraagformulier kunt u per post sturen naar:
Argonaut Advies
T.a.v. afdeling Wilsbekwaamheid
Postbus 446
3760 AK Soest

 


Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

Zodra het volledig ingevulde aanvraagformulier bij Argonaut Advies is ontvangen zal er via de door de notaris opgegeven contactpersoon een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek door de arts. Er wordt ook een afspraak voor een telefonisch overleg met de notaris gemaakt. Dit is nodig omdat de arts de wilsbekwaamheid ter zake moet beoordelen en dus meer moet weten over de vraagstelling en de op te stellen notariële akte. Na het medisch onderzoek stelt de arts de medische verklaring op. De medische verklaring wordt na toestemming van betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger naar de notaris gestuurd.

Het medisch onderzoek

De arts zal aan degene die onderzocht moet worden, vragen stellen om een goed beeld te kunnen krijgen van de gezondheidstoestand en met name het geestelijk functioneren. Het is mogelijk dat de arts daarvoor ook een screeningstest zal doen. In sommige gevallen zal de arts een lichamelijk onderzoek doen. Het is belangrijk dat er bij het huisbezoek een vertrouwd iemand aanwezig is omdat de arts ook aan deze persoon vragen zal willen stellen. Deze persoon mag bij een deel van het onderzoek zijn. De arts moet ook met betrokkene alleen spreken. Aan het eind van het onderzoek zal de arts uitleggen wat de uitkomst van het onderzoek is. Soms is er extra informatie nodig en is de uitkomst niet direct bekend. De arts zal dit ook uitleggen. Het huisbezoek met medisch onderzoek zal doorgaans 60-75 minuten duren.

Wat gebeurt er met de informatie die is verstrekt?

De informatie die is verkregen valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt vertrouwelijk behandeld.  De informatie wordt in het digitale medisch dossier van Argonaut Advies opgeslagen. Alleen de verklaring wordt naar de notaris gestuurd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de kosten van bovenstaande dienstverlening of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen