Sociaal medische advisering belastbaarheid

belastbaarheidsonderzoek argonaut

De waarde van een medische advies is sterk afhankelijk van de bijdrage die het advies kan leveren aan het stimuleren van een gunstige ontwikkeling in Participatie, Zelfredzaamheid en Functioneren in belangrijke Levensgebieden (PZFL). PZFL naar vermogen is een zeer belangrijke uitkomst voor iedere burger; zonder PFZL naar vermogen kan zelden sprake zijn van goede en duurzame kwaliteit van leven, lichamelijke en psychische gezondheid, zingeving, gevoel van eigenwaarde, en gevoel van betekenis voor mensen om je heen.

In het kader van de Participatiewet kan Argonaut Advies u ondersteunen met onder andere de onderstaande diensten:

Medisch advies

Specifieke doelstelling:

  • het vanuit integraal medisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft i.r.t. optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
  • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal-medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

In te zetten professional:

  • verzekeringsarts

Psychologisch Advies

Specifieke doelstelling:

  • het vanuit integraal psychologisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft i.r.t. optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
  • vanuit psychologisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

In te zetten professional:

  • NIP psycholoog

Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige kan ingezet worden voor:

  • arbeidsdeskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en bemiddelbaarheid;
  • opstellen re-integratievisie;
  • onderzoek naar UWV aanspraken;
  • loonwaardebepaling.

Argonaut Advies werkt alleen met bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) geregistreerde arbeidsdeskundigen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status